SecurityWorldMarket

18-02-2020

Ny bog behandler forholdet mellem politiet og den private vagtbranche

Mette Volquartzen.

”Politi og privat vagtvirksomhed” er en helt ny bog, som bygger på forfatteren Mette Volquartzens ph.d. med samme titel, og den udgør intet mindre end den første danske grundforskning på området.

Den nye bog afdækker et overset forskningsfelt i dansk kontekst, nemlig relationen mellem politiet og den private sikkerhedsbranche. Emnet er fyldt med konflikter, juridiske gråzoner, myter og en forældet lovgivning. I bogen kortlægger forfatteren politiets opgaver og formål, herunder den politiske magtkamp om retten til at definere de såkaldte kerneopgaver.

Bogen forklarer, hvordan den private sikkerhedsbranche er blevet ”demokratiets beskidte lille hemmelighed” og afdækker, at der i dag både er politiopgaver, der udføres af sikkerhedsbranchen og klassiske sikkerhedsbrancheopgaver, der bliver fastholdt i politiet.

Bogen giver et grundigt og sjældent indblik i forholdene på det danske private sikkerhedsmarked både juridisk og praktisk - to områder, som i mange tilfælde synes at være i modsætning til hinanden - og diskuterer de juridiske muligheder og begrænsninger for et offentligt-privat samarbejde.

Bogen er udgivet på Djøf Forlag og er på 348 sider.

Mette Volquartzen er cand.mag. i historie og ph.d. i jura fra Københavns Universitet.


Leverandører
Tilbage til toppen