SecurityWorldMarket

28-05-2024

Markedet for detektion af identitetstrusler i kraftig vækst

Udvidelsen af markedet for identitetstrusselsdetektion og respons (ITDR – der står for Identity Threat Detection and Response) bliver drevet af det konstant udviklende globale trusselslandskab og behovet for at bekæmpe trusler, der retter sig mod identiteter og identitetssystemer. ITDR leverer responsstrategier, der sikrer beskyttelsen af følsomme og fortrolige data.
Ifølge de nyeste data om emnet fra det amerikanske analysefirma Marketsandmarkets, forventes markedet for ITDR at vokse fra 12,8 milliarder USD i 2024 til 35,6 milliarder i 2029 med en årlig vækstrate (CAGR) på 22,6 procent i perioden.

Regeringer verden over lægger stadig større vægt på vigtigheden af robuste løsninger til identitetstrusselsdetektion og -respons (ITDR) for at modvirke voksende cybertrusler og beskytte kritisk infrastruktur. Centrale initiativer inkluderer finansiering af forsknings- og udviklingsbevillinger, støtte til startups gennem tilskud og inkubatorprogrammer, og håndhævelse af databeskyttelsesregler som GDPR og CCPA. De fremmer også cybersikkerhedsrammer, standarder for beskyttelse af kritisk infrastruktur og offentlige oplysningskampagner. Samarbejde med den private sektor, gennem partnerskaber og indkøbspolitikker, fremmer yderligere væksten i ITDR-markedet. Disse bestræbelser understreger en global anerkendelse af ITDR's betydning for at forbedre digital sikkerhed og overholdelse af industriregler.

Cloud-baserede løsninger vil dominere

Markedet for ITDR oplever et bemærkelsesværdigt skift mod cloud-baserede løsninger, som forventes at dominere i de kommende år. Cloud-løsninger tilbyder forskellige fordele, herunder skalerbarhed, reducerede infrastrukturudgifter, hurtigere implementering, forbedret tilgængelighed og automatiske opdateringer. Med virksomheder, der i stigende grad adopterer cloud-teknologier og prioriterer agilitet og innovation, passer cloud-baserede ITDR-løsninger godt til dette udviklende landskab. Analytikerne mener også, at manglen på cybersikkerhedskompetencer også driver præferencen for cloud-løsninger, givet deres indbyggede automatisering og nemme administration.

Mens ITDR-løsninger on-premise stadig kan foretrækkes i scenarier med strenge databeskyttelseskrav, favoriserer den overordnede tendens cloud-baserede løsninger på grund af deres skalerbarhed, agilitet og omkostningseffektivitet. Cloud-udbydere fortsætter med at innovere og forbedre deres tilbud, hvilket gør dem stadig mere attraktive for virksomheder af alle størrelser, og former dermed dominansen af cloud-baseret ITDR i en overskuelig fremtid.

Øget bevidsthed driver markedet

ITDR-markedet spås betydelig vækst, især blandt små og mellemstore virksomheder (SMV'er), drevet af flere nøglefaktorer. SMV'er står over for øget sårbarhed på grund af begrænsede sikkerhedsressourcer, en voksende afhængighed af digitale værktøjer og udviklende cybertrusler. Øget bevidsthed om cyberrisici og nye databeskyttelsesregler lægger pres på SMV'er for at investere i ITDR-løsninger. Overkommeligheden og skalerbarheden af cloud-baserede ITDR-løsninger bidrager yderligere til SMV'ers adoption. Disse løsninger tilbyder forbedret trusselsdetektion, forbedret brugeradgangskontrol og forenklet overholdelsesstyring, hvilket positionerer SMV'er som centrale drivkræfter for væksten i ITDR-markedet.

Nøglespillere

Nogle af de største aktører på markedet for identitetstrusselsdetektion og -respons er ifølge analytikerne Microsoft, IBM, Crowdstrike, Zscaler, Tenable, Veronis, Beyondtrust, Cyberark, Proofpoint, Quest, Oort, Vectra, Profico, Qompix, Adaptive Shield, Acalvio, Authomize, Illusive, Mindfire, Rezonate, Semperis, Sentinelone, Silverfort, Netwrix, Vericlouds, Microminder, Quorum Cyber og Mixmode.


Tags


Leverandører
Tilbage til toppen