SecurityWorldMarket

07-09-2018

Lov om tv-overvågning revideres

Justitsministeriet har sat gang i en større gennemgang og revision af lov om tv-overvågning. Arbejdet er startet fordi flere aktører, herun-der SikkerhedsBranchen, gennem en årrække har fremsat ønsker til loven.

Faktisk har SikkerhedsBranchen ønsket en mere overskuelig og forståelig lov siden den nuvæ-rende blev vedtaget i 2007. Med den nye lov mistede myndighederne ethvert overblik over, hvor mange kameraer der er og hvordan de bruges, og derfor har SikkerhedsBranchen gjort sig til fortaler for, at installation af tv-overvågning skal ske af certificerede installatører, og at der indføres et landsdækkende register over alle tv-overvågningskameraer.

Dermed ville danskerne være sikret både kvalitet og overblik over de mange tv-over-vågningskameraer. SikkerhedsBranchens har afleveret sine input til Justitsministeriets revisionsarbejde, som foreningen også vil deltage aktivt i.


Leverandører
Tilbage til toppen