SecurityWorldMarket

13-02-2018

Kunstig intelligens ikke længere så kunstig for DS

Efterhånden som kunstig intelligens (AI) gradvist bliver implementeret i virksomheder verdenen over, rejser det en række vigtige spørgsmål. Primært definitions- og afgrænsningsspørgsmål – alt fra det etiske til definitionen af, hvad AI er og ikke er. Her kan standarder være med til at definere området. Dansk Standard er derfor i gang med at oprette udvalg, der skal være med til at definere AI på internationalt plan.

Danmark er på nuværende tidspunkt stærkt positioneret i det internationale billede, hvad AI angår. Alligevel skal Danmark forsat udvikle sig på området for ikke at blive overhalet af lande, der netop nu investerer massivt i teknologien. For at det kan lykkes, så kræver det et samarbejde nationalt såvel som internationalt.

Dansk Standard afholder et gratis kickoffmøde den 15. marts. Her kan man blandt andre høre Christian Carlsen, Head of Property Excellence, ISS Facility Services, fortælle, hvordan ISS arbejder med AI. På mødet kan man også høre mere om arbejdet med standardisering indenfor kunstig intelligens.

Kilde: Elektronik Focus


Leverandører
Tilbage til toppen