SecurityWorldMarket

08-05-2019

Kraftfuld melding fra Securitas

- Alle forretningssegmenter bidrog til forbedringen, kommenterer koncernchef Magnus Ahlqvist.

Securitas første delårsrapport for 2019 imponerer. For perioden januar til marts rapporteres en omsætning på over 26,7 mia. SEK. Det er en stigning på mere end 14,5 pct. I forhold til den tilsvarende periode i 2018. Driftsresultatet før afskrivninger udgør næsten 1,3 mia. SEK – en stigning på næsten 18 procent.

I en kommentar til delårsrapporten lægger Securitas koncernchef Magnus Ahlqvist vægt på den organiske salgsudvikling i koncernen på 7 procent (6) i 1. kvartal.

- Alle forretningssegmenter bidrog til forbedringen. Vores omfattende tilbud om sikkerhedstjenester i kombination med vores marketingaktiviteter betyder, at vi vokser hurtigere end sikkerhedsmarkedet generelt. Forretningsvilkårene ligner dem i 2018, og vi har et godt momentum, siger han.

Elektronisk sikkerhed vokser
Magnus Ahlqvist understreger også, at salget af sikkerhedsløsninger og elektronisk sikkerhed steg med 17 procent i forhold til 2018 og nu udgør 21 procent af koncernens samlede salg. Desuden bemærker han, at det valutajusterede driftsresultat steg med 11 procent.

- Driftsmarginen var 4,8 pct. (4,7) i 1. kvartal med en stærk indtjening i Nordamerika samt i Ibero-amerika, hvor Spanien fortsat viste stærke resultater. Driftsmarginen i Europa blev også forbedret og blev støttet af det omkostningsbesparelsesprogram, der blev igangsat i 2018. Vi fortsætter med at fokusere på at styre pris- og lønbalancen og har også gjort det i første kvartal 2019.

Ahlqvist bemærker også, at indtjening pr. aktie, korrigeret for valutakursudsving og sammenlignelige poster, blev forbedret med 3 procent.

Digitale produkter
- Tidligere i år annoncerede vi to større programmer for at fremskynde omstillingen af Securitas. Formålet med det første program er at modernisere koncernens globale IS/IT-platform på en gennemgribende måde. Vi forventer store effektivitetsgevinster, og vi vil være i stand til at lancere digitale produkter i stor skala, siger Magnus Ahlqvist.

- Det andet program driver en omdannelse af vores nordamerikanske operationer med det formål at gøre os mere effektive i udførelsen af vores tjenester. Programmerne er udviklet efter planen, og vi er forventningsfulde til de langsigtede virkninger, de har på vores forretning og vores evne til at tilbyde datastyrede, intelligente sikkerhedstjenester til vores kunder. Disse omfattende programmer løber i flere år og vil gøre det muligt for os at bygge langsigtet, slutter Ahlqvist.


Tags

Leverandører
Tilbage til toppen