SecurityWorldMarket

04-07-2019

Justitsministeren vil have ryddet op i teledata-sagen

Der er sat grundlæggende spørgsmålstegn ved kvaliteten af de teledata, som politiet og anklagemyndigheden anvender i straffesager. Det er en meget alvorlig situation, siger justitsminister Nick Hækkerup.

Justitsminister Nick Hækkerup sætter uvildige eksperter med en landsdommer i spidsen til at kontrollere og styre gennemgangen af de straffesager, som er omfattet af teledata-sagen. Rigspolitichefen og rigsadvokaten skal samtidig redegøre for hele forløbet.

På baggrund af teledata-sagen har justitsminister Nick Hækkerup besluttet at nedsætte en uafhængig kontrol- og styregruppe. Gruppen får et bredt mandat til at kontrollere og styre myndighedernes gennemgang af de konkrete straffesager, der er omfattet af teledata-sagen. Justitsministeren har samtidig bedt rigspolitichefen og rigsadvokaten om en samlet redegørelse for forløbet. Endelig igangsætter ministeren et review af de it-systemer i politiet og anklagemyndigheden, der opbevarer og behandler bevismateriale.

Justitsminister Nick Hækkerup siger:

”Teledata-sagen handler om vores tillid til retssystemet. Vi skal kunne stole på, at ingen uskyldige dømmes. Og vi skal kunne regne med, at skyldige ikke går fri. Der er sat grundlæggende spørgsmålstegn ved kvaliteten af de teledata, som politiet og anklagemyndigheden anvender i straffesager. Det er en meget alvorlig situation.

Der er behov for uvildige øjne, når myndighedernes fejl har slået skår i vores tillid. Derfor har jeg besluttet at nedsætte en uafhængig kontrol- og styregruppe, der får et bredt mandat til at kontrollere og styre myndighedernes sagsgennemgang. Samtidig skal rigspolitichefen og rigsadvokaten redegøre for hele forløbet. Jeg forventer, at alle fejl nu kommer frem i lyset og bliver håndteret åbent og ordentligt.”

Den uafhængige kontrol- og styregruppe skal bestå af en landsdommer (formand), to forsvarsadvokater, en strafferetsprofessor og en efterforskningsekspert. Herudover skal de uvildige eksperter have fuld adgang til at antage ekstern bistand som f.eks. it-eksperter.

Samtidig skal rigspolitichefen og rigsadvokaten redegøre for alle relevante forhold i teledata-sagen, herunder tidsforløbet. Redegørelsen skal være færdig senest den 6. september 2019 og vil i forlængelse heraf blive oversendt til Folketingets Retsudvalg. Der vil i den forbindelse også blive redegjort for forløbet for så vidt angår Justitsministeriets departement.

Endelig iværksættes der et review af opbevaring og behandling af bevismidler (f.eks. DNA-profiler og fingeraftryk) i politiets og anklagemyndighedens it-systemer, herunder af de kontrolforanstaltninger myndighederne har etableret. Hvis reviewet afdækker fejl, skal de straks udbedres. Der vil blive inddraget ekstern bistand ved reviewet.


Leverandører
Tilbage til toppen