SecurityWorldMarket

14-10-2021

Falck forbedrer resultatet i 3. kvartal

Med refinansieringen på plads har vi nu et solidt finansielt udgangspunkt for den kommende periode, hvor testaktiviteterne er ophørt, siger CEO Jacob Riis.

Falck har rapporteret en stigning i omsætning og driftsresultat i 3. kvartal 2021.

- Falcks resultat for tredje kvartal er positivt påvirket af antigentest i Danmark, men i langt mindre grad end i andet kvartal. I den underliggende forretning kan vi se, at aktivitetsniveauet vender tilbage. Med øget aktivitetsniveau, opstart af nye kontrakter og lancering af nye serviceydelser har Falck et stærkt udgangspunkt for fremtidig vækst, siger administrerende direktør Jakob Riis.

Antigentests i Danmark har været et vigtigt element i regeringens strategi for bekæmpelsen af COVID-19, og det har vist sig essentielt i forbindelse med en hurtigere genåbning af samfundet. Testaktiviteterne bidrog med DKK 630 mio. til omsætningen og DKK 173 mio. til Falcks driftsresultat i kvartalet.

I den underliggende forretning, dvs. eksklusive testaktiviteter, var omsætningsudviklingen flad og driftsresultatet faldt 28% sammenlignet med Q3 2020 som følge af øgede omkostninger i forbindelse med det øgede aktivitetsniveau og opstart af nye kontrakter.

I Emergency Response, som indeholder forretningsområderne Ambulance og Brand, var resultatet positivt påvirket af en stigning i antallet af ambulancekørsler men stadig lavere end sidste år, som følge af mangel på arbejdskraft, opstartsomkostninger i forbindelse med nye kontrakter samt effekten af den delvise hjemtagning af ambulancekontrakten i Region Midt. I Q3 2021 vandt Falck betydelige ambulancekontrakter i Danmark og i Sverige samt en større brandservice-kontrakt med Airbus i Frankrig, Tyskland og Storbritannien.

I Direct Healthcare, som indeholder forretningsområderne Employee Healthcare, Assistance og Community Healthcare, steg omsætningen i takt med genåbningen i flere lande og som følge af en øget marketingindsats. Omkostningerne steg også sammenlignet med Q3 2020, hvor klinikker var lukkede og aktivitetsniveauet var lavt. Antallet af abonnenter blev forøget i kvartalet som følge af lanceringen af nye sundhedsydelser.

I Portfolio, hvor en række af Falcks ikke-kerneaktiviteter er samlet, blev ActivCare i Danmark solgt fra. Frasalg og lukning af forretningsenheder havde en positiv effekt på driftsresultatet.

I tredje kvartal gennemførte Falck en refinansiering af sine langsigtede gældsfaciliteter med et syndikat bestående af fem banker. Dette giver Falck fleksibilitet i forhold til at gennemføre virksomhedens strategi, og afspejler de finansielle partneres fortsatte tro på Falcks overordnede retning. Vilkårene for finansieringen er underlagt Falcks bæredygtighedsmål, hvilket er med til at understrege Falcks langsigtede forpligtelse inden for bæredygtighed.

- Med refinansieringen på plads har vi nu et solidt finansielt udgangspunkt for den kommende periode, hvor testaktiviteterne er ophørt, og kerneforretningen er den væsentligste bidragyder til vækst og indtjening på tværs af vores markeder, siger Jacob Riis.

Forventninger til 2021

Forventningerne til 2021 blev opjusteret i forbindelse med offentliggørelsen af resultatet for Q2 den 13. juli 2021. Siden da er antallet af daglige antigentests faldet. Forventningen til indtjening fra antigentest for resten af året er minimal. På baggrund af dette forventer Falck en omsætning i 2021 på DKK 14,3-14,5 mia. (tidligere DKK 14,0-14,5 mia.) og et driftsresultat før særlige poster m.v. (EBITA) på DKK 1,6-1,7 mia. (tidligere DKK 1,5-1,6 mia.).


Leverandører
Tilbage til toppen