SecurityWorldMarket

19-07-2021

Falck fik et stærkt resultat i andet kvartal

Jakob Riis.

I 2. kvartal udviklede lyntests sig til lidt af en guldgrube for Falck. Redningskoncernens 7.000 podere udførte 10 mio. lyntests for den danske stat, og det resulterede isoleret set i en omsætning på 1,7 mia. kr. og et driftsoverskud på 717 mio. kr. Det skal ses i forhold til, at Falcks almindelige aktiviteter i samme periode genererede en omsætning på 3 mia. kr. og et driftsoverskud på 190 mio. kr.

- Falck er kommet stærkt igen efter et år præget af COVID-19. Vores resultat er kraftigt påvirket af de exceptionelt mange antigentest udført i Danmark i andet kvartal, som har været afgørende i forbindelse med en hurtigere genåbning af det danske samfund. Den resultatmæssige effekt af dette er kortvarig og den aftager, efterhånden som befolkningen bliver vaccineret. I det lys er det meget tilfredsstillende, at Falcks underliggende forretning er i solid fremgang, siger administrerende direktør Jakob Riis.

I Emergency Response, som indeholder forretningsområderne Ambulance og Brand, voksede omsætningen primært som følge af COVID-19 antigentest samt opstarten af en ny ambulancekontrakt i Görlitz i Tyskland. I USA steg antallet af ambulancekørsler betydeligt sammenlignet med et lavt niveau i Q2 sidste år.

I Direct Healthcare, som indeholder forretningsområderne Employee Healthcare, Assistance og Community Healthcare, vendte aktiviteten gradvist tilbage i takt med genåbningen i flere lande, og antallet af abonnenter blev forøget.

I Portfolio, hvor en række af Falcks ikke-kerneaktiviteter er samlet, blev resultatet forbedret som følge af frasalg af mindre profitable virksomheder og øget effektivitet i den resterende forretning.

Falcks driftsresultat (EBITA) fraregnet bidrag fra COVID-19 antigentest steg til DKK 190 mio. (DKK 122 mio.), og EBITA-marginen blev forøget til 6,5% (4,1%).

Covid-19 test gjorde Q2 til et ekstraordinært kvartal

I april vandt Falck det offentlige udbud på antigentest baseret på den bedste kombination af pris og kvalitet og kunne herefter fortsætte testaktiviteterne i tre ud af de fem regioner i Danmark, i fire lufthavne samt ved den dansk-tyske grænse. Falck har ad flere omgange udvidet testkapaciteten, som nåede over 200.000 daglige test i maj. Siden november 2020 er over 7.000 nye medarbejdere blevet ansat hos Falck til at løse den omfattende opgave. Samlet set har Falck gennemført cirka 13 millioner test siden november 2020, heraf cirka 10 millioner alene i andet kvartal 2021.

- Antallet af test i andet kvartal oversteg det forventede. Ved kontraktens indgåelse planlagde vi efter en nedlukning af testcentrene i juni jævnfør den oprindelige vaccinationsplan. Men da denne blev forlænget, var der en stigende efterspørgsel på test i perioden og en højere effektivitet i testcentrene. Etableringen af det omfattende test-setup har været en stor og krævende opgave, og den har påvirket virksomheden kraftigt i både første og andet kvartal i år. Samtidigt har vi arbejdet med at effektivisere og står derfor tilbage efter COVID-19 med en sund forretning, siger Jakob Riis.

Forventninger til 2021
På baggrund af resultatforbedringen i andet kvartal 2021 samt opdaterede forventninger til resten af året forventer Falck en omsætning i 2021 på DKK 14,0-14,5 mia. (tidligere DKK 13,0-14,0 mia.) og et driftsresultat før særlige poster mv. (EBITA) på DKK 1,5-1,6 mia. (tidligere DKK 1,0-1,1 mia.).


Leverandører
Tilbage til toppen