SecurityWorldMarket

04-02-2019

Falck anker kendelse om konkurrenceforhold men indrømmer pinlig ageren

Vi har sagt og skrevet ting, som er pinlige, men vi har ikke overtrådt konkurrenceloven, siger CEO Jakob Riis.

Konkurrencerådet har truffet afgørelse i en sag om Falcks ageren i forbindelse med ambulanceudbuddet i Region Syddanmark i 2014. Konkurrencerådet konkluderer, at Falck overtrådte konkurrenceloven i forbindelse med overdragelsen af en ambulancekontrakt til det hollandske selskab BIOS.

Falck undskyldte den 29. juni 2018 offentligt for dele af sin ageren i forbindelse med udbuddet. Virksomheden levede ikke op til sine egne og omverdenens forventninger, men har ifølge sine juridiske rådgivere ageret inden for konkurrencelovens rammer. Falck efterlever derfor Konkurrencerådets påbud, men anker afgørelsen til Konkurrenceankenævnet og domstolene.

- Vi har fået et påbud om ikke at agere, som vi gjorde i 2014-15, hvor vi talte dårligt om en konkurrent. Det efterlever vi selvfølgelig fortsat, siger Jakob Riis, CEO for Falck. Han fortsætter:

- Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen forholder sig ikke til, hvorfor BIOS gik konkurs, men kun til, om Falck har handlet på en måde, som begrænsede konkurrencen i markedet. Det er pinligt for Falck, at vi står i en situation, hvor konkurrencemyndighederne kan skabe tvivl om vores ageren. Vi har ikke levet op til vores egne og omverdenens forventninger til Falck, men vi har ifølge vores juridiske rådgivere holdt os inden for konkurrencelovens rammer. Vi ser frem til domstolenes vurdering af sagen.

I sin offentlige undskyldning fra juni 2018 redegjorde Falck for hovedparten af de punkter, som Konkurrencerådet peger på i sin kendelse. Falck skrev: ”Vi var for optagede af at søge viden om BIOS. Vi delte for velvilligt oplysninger om en konkurrent med blandt andre journalister, der researchede om BIOS. Flere gange skete det på en måde, hvor det ikke var tydeligt, at Falck var bidragsyder. (…) Vi har sagt og skrevet ting, som vi fortryder. Vi ønsker aldrig igen at stå i en lignende situation.”

Jakob Riis siger:

- Sagens akter dokumenterer, at vi gjorde en stor indsats for, at vi kun delte viden, som var korrekt og kunne dokumenteres af enhver. Falcks indsamling og deling af viden kunne i sig selv ikke forhindre en konkurrent i at etablere sig. Det ændrer ikke ved, at vi skulle have holdt os langt væk.

Det hollandske selskab BIOS har varslet, at Falck kan imødese en erstatningssag.

- Vi beder Konkurrenceankenævnet og senere domstolene afgøre sagen, fordi vi og vores juridiske rådgivere er uenige i rådets konklusioner. Vi har sagt og skrevet ting, som er pinlige, men vi har ikke overtrådt konkurrenceloven. Sagen kan ende i erstatningssager imod Falck. Det er almindeligt og vores juridiske rådgiveres anbefaling, at en sag som denne afgøres ved domstolene,  siger Jakob Riis.


Tags

Leverandører
Tilbage til toppen