SecurityWorldMarket

02-08-2019

Europæisk afmatning påvirkede Securitas-regnskab

Securitas koncernchef Magnus Ahlqvist siger, at salget af "sikkerhedsløsninger og elektronisk sikkerhed" steg med 15 procent i løbet af første halvår og nu udgør 21 procent af koncernens samlede salg.

For andet kvartal i 2019 rapporterede Securitas et salg på SEK 27.684 mio. (25.466) og en organisk salgsvækst på 5 procent (7). Resultat af primær drift før afskrivninger andrager SEK 1.377 mio. (1.286).

Securitas koncernchef Magnus Ahlqvist bemærker, at Nordamerika leverede en solid salgsvækst, mens Europa med nogle mistede større overvågningskontrakter havde dæmpet vækst.

Ahlqvist ser imidlertid lyspunkter.

- Vi voksede hurtigere end det generelle sikkerhedsmarked i de første seks måneder, på trods af en afmatning i nogle europæiske lande, siger han.

Yderligere understreger Magnus Ahlqvist, at salget af "sikkerhedsløsninger og elektronisk sikkerhed" steg med 15 procent i løbet af første halvår og nu udgør 21 procent af koncernens samlede salg.

Driftsmarginen i andet kvartal var uændret på 5,0 procent.

- Den var også uændret i første halvdel på 4,9 procent med en stærk indtjening i Nordamerika og en uændret driftsmargin i Europa og Ibero America, siger Magnus Ahlqvist, der også fremhæver udfordrende forhold på det europæiske arbejdsmarked.

- I to lande var vi ikke i stand til fuldt ud at kompensere lønomkostningsstigninger gennem prisstigninger, siger han og påpegede, at pris- og lønbalancen samt omkostningseffektivitet vil være fokusområder resten af året.

- Driftsmarginen i Europa blev understøttet af det omkostningsbesparende program, der blev indledt i 2018, og som blev udviklet i henhold til planen. Valutakorrigeret driftsresultat steg med 7 procent.


Leverandører
Tilbage til toppen