SecurityWorldMarket

23-11-2023

Euralarm medunderskriver af brandsikkerheds-manifest

Organisationerne bag manifestet mener, at EU skal spille en vigtig, koordinerende rolle inden for brandsikkerhed,

Den internationale organisation Euralarm er en af medunderskriverne af manifestet 'Keeping EU citizens fire safe in all buildings'. De undertegnede organisationer, der repræsenterer den europæiske brandsikkerhedssektor, opfordrer de europæiske institutioner og medlemslande til at prioritere brandsikkerhed i bygninger og udvikle og fremme en konsekvent strategi for brandsikkerhed for alle mennesker, der bor, arbejder og opholder sig i bygninger.

Næste år vil næsten 450 millioner borgere fra hele EU have mulighed for at vælge deres repræsentanter til Europa-Parlamentet og forme dagsordenen for resten af årtiet. Disse EU-borgere tilbringer 90 % af deres tid i bygninger, derhjemme, på arbejdet eller i forbindelse med andre aktiviteter, i deres hjemland eller i andre EU-medlemsstater, hvor de frit rejser på grund af arbejde, studier eller turisme. De forventer et ensartet niveau af brandsikkerhed i enhver europæisk bygning.

Organisationerne bag manifestet mener, at EU skal spille en vigtig, koordinerende rolle inden for brandsikkerhed, da den påvirker og påvirkes af flere af dens kernemål.

EU-borgeres frie bevægelighed er en af de grundlæggende EU-friheder. Enhver person, uanset om de er bosiddende, turister eller studerende, fortjener og forventer et ensartet niveau af beskyttelse og sikkerhed, uanset hvor de måtte være inden for EU’s grænser.

I sin stræben efter at opfylde sine klimavenlige mål er EU desuden nødt til korrekt at håndtere de nye sikkerhedsrisici forbundet med elektrificeringsløsninger og andre ændringer af det byggede miljø. Dette er nødvendigt for fortsat at fremme innovative, CO2-nedbringende løsninger og andre miljøinitiativer i EU-bygninger.

EU’s engagement på brandsikkerhedsområdet er også dybt sammenvævet med principper omkring det indre marked. Den Europæiske Union har et ansvar for at sikre, at produkter på dette marked ikke kun er effektive og overkommelige, men også sikre. Overvågning af produktsikkerhed og markedsovervågning er en væsentlig del af EU's rolle.

Gennem indsamling af data, fælles forskning og erfaringsudveksling tilbyder EU desuden et unikt perspektiv, der vil berige og styrke udviklingen af viden inden for brandsikkerhed og hjælpe med at løse fælles udfordringer på tværs af medlemsstaterne.

Medunderskriverne ønsker ikke at udfordre subsidiaritetsprincippet inden for byggelovgivning: Medlemsstaterne bør derfor fortsat frit kunne udforme deres brandsikkerhedsregler ved at tage hensyn til de lokale særlige forhold med hensyn til bygningsdesignløsninger, materialer, brugsmønstre og klimaforhold. Men medunderskriverne mener, at indsatsen for brandsikkerhed i bygninger rækker ud over bygningsreglementet. Den Europæiske Union kan støtte medlemsstaterne ved at have en koordinerende rolle inden for brandsikkerhed for at realisere sine mål i forbindelse med dens delte og støttende kompetencer inden for turisme, energi, miljø, menneskers sundhed og forbrugerbeskyttelse.

Manifestet kan downloades fra Euralarms hjemmeside.

Manifestet er underskrevet af Euralarm, ANEC, BSEF, CoGDEM, Concrete Europe, EAPFP, Eurolux, Europacable, European Fire Safety Alliance, European Fire Sprinkler Network, Eusas, FEEDS, Fire Safe Europe, IWMA, Modern Building Alliance, Pinfa, RICS og SFPE.Leverandører
Tilbage til toppen