SecurityWorldMarket

12-04-2021

Enco-El klarede sig flot gennem 2020

Direktør Stig Weberg-Petersen er godt tilfreds med årsresultatet.

Det var en glad og tilfreds ejerkreds, der kunne lukke regnskabsbøgerne for 2020. På trods af et år præget af pandemi, tidsforlængede projekter og stor konkurrence leverede Enco-El og de øvrige selskaber  i gruppen pæne resultater.

Enco-El, der har afdelinger seks steder på Sjælland, har afleveret et tilfredsstillende resultat for 2020 på 4,8 mio. kr. mod sidste års 5,0 mio. kr. Omsætningen er øget til 89 mio. kr. mod 72 mio. kr. sidste år, hvilket primært kan tilskrives materialetunge projekter. Overskudsgraden lander på 5,4 %, hvilket er lidt mindre end i 2019.

Det generelt pæne resultat skyldes i høj grad den gode relation til gamle kunder, som fortsat benytter Enco-El som deres foretrukne servicepartner. Også de øvrige selskaber omkring Enco-El har klaret sig flot gennem 2020.

Med sin daglige gang på Enco-El's hovedkontor, er direktør Stig Weberg-Petersen ikke i tvivl om hvad de positive resultater skyldes:

- Der skal ikke herske nogen tvivl om, at de flotte resultater i høj grad skal tilskrives vores dygtige medarbejdere. På trods af et turbulent coronaår hvor alle har skullet gøre en ekstra indsats ift. rengøring, håndhygiejne, jævnlig coronatestning, m.v., har vi kunnet opretholde et højt udførselsniveau både på byggepladserne, i vores serviceafdeling og internt i vores administration. Det viser mig, at vi har nogle utroligt dedikerede og dygtige medarbejdere, som ikke bare tager ansvar for sig selv, men også for forretningen og resten af samfundet, siger han.

Forventningerne til indeværende år er positive blandt andet som en følge af  igangværende større projekter, heriblandt opførslen af BA2 i Carlsberg Byen, renovering af Rasmus Nielsen kollegiet, Ny Hollænder skolen, Skovlyvænge plejecenter i Holte, renovering af Byager Vænge i Birkerød, Ruten plejecenter, Byagervænget i Birkerød, Energioptimering af Tåstrup kommunes ejendomme og sportshaller samt sikringsanlæg på det ny Retspsykiatriske hospital Sct. Hans i Roskilde.

Det sociale ansvar tager Enco-El også med sig ind i 2021. Forventningen er at opjustere antallet af lange lærlingekontrakter med 10-15%, og samtidigt øge indsatsens på fleksjob-markedet ved at tage medarbejdere i jobprøvning. Og netop uddannelse ligger Stig Weberg-Petersen meget på sinde:

- Vi befinder os i en tid, hvor elbranchen lige nu mangler mere end 10 % faglærte elektrikere til at dække det i øvrigt stigende behov. Jeg mener derfor, at vi har en pligt til at yde vores bidrag til, at give de kommende generationer en god og eftertragtet uddannelse, så vi er sikret flere dygtige elektrikere i fremtiden, siger han.


Leverandører
Tilbage til toppen