SecurityWorldMarket

04-02-2020

Elcon sender 25 nye eldrevne arbejdsbiler på gaden

Foto: Elcon

Den landsdækkende el-installatør Elcon fortsætter investeringerne mod en mere eldrevet vognpark med tilførslen af 25 nye elbiler.

Gennem de seneste år har installationsvirksomheden Elcon arbejdet intensivt med energioptimering og rådgivning til kunder om succesfuld omstilling til de bedste klimaneutrale løsninger ved hjælp af teknologi og digitale services. Som led i Elcons eget bidrag til den grønne omstilling sendte virksomheden sidste år som de første i branchen de første 100 procent eldrevne arbejdsbiler på gaden.

Elbilerne har været en intern succes, der giver værdi i de bynære områder og stor tilfredshed hos medarbejderne. Derfor er det ifølge Jesper Knudsen, administrerende direktør i Elcon, også naturligt at investere yderligere i en eldrevet vognpark. Det sker med tilførslen af 25 nye CO2-neutrale elbiler, der fordeles rundt i afdelingerne på tværs af landet.

"Vi er kommet langt inden for grøn omstilling og energieffektivitet. Det næste naturlige indsatsområde har været at kigge på vores vognpark, hvor vi allerede har taget de små spæde skridt i en mere energivenlig retning. Det har hele tiden været ambitionen, at vi løbende skal bygge ovenpå det samlede antal af elbiler som erstatning for diesel- og benzinbiler, fordi vi mener, at det er vigtigt, at vi virksomhed påtager os det ansvar at presse på udviklingen," siger Jesper Knudsen og fortsætter:

"I disse år sker der store teknologiske fremskridt, så elbilerne bliver fortsat mere konkurrencedygtige. Jeg tror på, at el-arbejdsbiler er fremtiden, og at de kan blive et reelt alternativ til de biler, der kører rundt i dag, men det kræver fortsat, at hele værdikæden arbejder mod det fælles mål."

Flere elbiler i fremtiden

Jesper Knudsen nævner, at det gennem trepartsinitiativ mellem Arval, Ejner Hessel og Elcon er lykkedes el-varebilen at nærme sig et konkurrencedygtigt alternativ. På nuværende tidspunkt er det dog endnu ikke realistisk at omlægge hele vognparken til at være eldrevet på én gang. Det skyldes dels økonomien forbundet med en totalomlægning, men også at lade-infrastrukturen fortsat skal udbygges til også i højere grad at dække uden for storbyerne.

Sidstnævnte arbejder Elcon selv med gennem et samarbejde med Clever, der leverer el-biler og ladestandere. I 2019 installerede Elcon således 4.000 ladestandere rundt i landet, og det tal forventes at stige til 8.000 i 2020.

"Incitamentet til at vælge el- og hybridbiler bliver løbende styrket, og speederen hos producenterne er i trykket helt i bund, når det gælder udviklingen af elmarkedet. Jeg tror på, at vi over de næste år vil se, at både lovgivningen, økonomien og hele lade-infrastrukturen til opladning gør det stadigt mere attraktivt at omlægge til elbiler og dermed bidrage til den grønne omstilling. Det gælder også for os selv, for der er ingen tvivl om, at det er den vej, vi vil," siger Jesper Knudsen.

Elbilerne hos Elcon er Mercedes-Benz eVito, der er den første elbil i sin klasse, og som kan køre op til 150 km på en enkelt opladning. Med en ladeeffekt på op til 7,2 kW oplades eVito fra 0 til 100 procent på cirka seks timer.


Leverandører
Tilbage til toppen