SecurityWorldMarket

29-06-2018

Drone-brancheforening advarer mod nationale faldgruber i nye EU-regler

Fælles regler på EU-niveau kan gavne branchen, men der er en risiko for at det bliver kortvarigt, da de enkelte lande selv kan lave særregler, hvilket kan ende med et kludetæppe af regler, der vil gære det unødigt besværligt for branchen og bremse dens store potentiale, siger Christoffer Greenfort, sekretariatschef for DroneDanmark.

Europa-Parlamentet har netop vedtaget nye droneregler for EU. Reglerne skal skabe sikkerhed, være fleksibilitet og fremtidssikre, men kan de nu også rumme det, spørger brancheforeningen DroneDanmark.

DroneDanmark ser det som meget positivt, at Europa-Parlamentet tager dronebranchen alvorligt og anerkender dens store potentiale. De nye regler for droner i EU vil være med til at få alle europæere til at se, at droner ikke blot er legetøj i haven, men en kæmpe vækstmulighed for hele EU, hvis vi sørger for gode og ordnede forhold for branchen.

DroneDanmark repræsenterer den kommercielle dronebranche i Danmark, der viser et stort potentiale indenfor jobskabelse. Hvis det potentiale skal blive en realitet, så skal der regler til, der sikrer branchens udviklingsmuligheder og samtidigt respekterer borgernes sikkerhed og ret til deres privatliv.

Droneerhvervet værdsætter et godt samarbejde med Trafikstyrelsen, og at de nye fælleseuropæiske regler udgør et stærkt fundament, der understøtter det fælles ønske om seriøsitet og professionalisme samt vil bringe dronebranchen fremad.

Der har desværre været en stigende tendens til, at droneoperatørerne bliver pålagt flere og flere administrative byrder. Derudover er det blevet svære at få dispensationer, hvilket naturligvis er ærgerligt.

”Fælles regler på EU-niveau kan gavne branchen, men der er en risiko for at det bliver kortvarigt, da de enkelte lande selv kan lave særregler, hvilket kan ende med et kludetæppe af regler, der vil gære det unødigt besværligt for branchen og bremse dens store potentiale,” udtaler Christoffer Greenfort, sekretariatschef for DroneDanmark.

”Vi har allerede set en række uhensigtsmæssige administrative barrierer i Danmark, der har sat branchen tilbage eller gjort det meget tungt og tidskrævende at få specifikke dispensationer. Hvis ikke de nye anvendelsesmuligheder for dronerne ikke afprøves, så kommer vi ingen vegne, og lader andre lande sprinte fra os. De er derfor helt essentielt, at myndighederne og branchen har en god, åben dialog og arbejder for, at vi kan realisere det job- og vækstpotentiale som dronebranchen repræsenterer,” afslutter Christoffer Greenfort.


Tags

Leverandører
Tilbage til toppen