SecurityWorldMarket

16-04-2018

Det skal du tænke på inden du køber vagtydelser

Udvalget af vagtvirksomheder er stort i Danmark, og det kan være svært at skabe overblik og finde den rette leverandør. Derfor har sikkerhedsavisen SecurityUser samlet de bedste råd til dig, der skal købe vagtydelser.

Vær sikker på at leverandøren er autoriseret
Dette råd bør være indlysende, for ifølge vagtloven skal man have autorisation for at udøve vagtvirksomhed, så en virksomhed bør slet ikke udbyde vagtydelser, hvis den ikke har autorisationen. Det sker dog, og af og til falder velmenende kunder i fælden. Tjek derfor altid politiets liste over autoriserede vagtvirksomheder på politi.dk. Vær opmærksom på, at listen er inddelt efter politikredse, og at en vagtvirksomhed kun er registreret i den politikreds, hvor den har sit hovedsæde.

Bed om at se vagtkort
Det er ikke nok, at virksomheden er autoriseret – hver enkelt vagt skal også godkendes af politiet. Politiet tjekker, at vagten har den lovpligtige uddannelse og laver en vandelsgodkendelse, hvor de blandt andet ser på, om personen har været straffet eller har forbindelser til kriminelle grupperinger.

Ved godkendelse udsteder politiet et vagtkort, som skal bæres synligt og kunne fremvises, når politiet forlanger det. Vagtkortet er udstedt til den specifikke vagtvirksomhed, og det skal afleveres til politiet, når ansættelse i virksomheden ophører. Hvis din leverandørs vagter ikke har vagtkort eller fremviser kort fra en anden virksomhed, er der altså noget galt.

Spørg til overenskomst
Det er ikke lovpligtigt, men ved at bruge en leverandør med overenskomst, sikrer du dig, at vagterne får den rette løn og ordentlige arbejdsvilkår. Dermed modvirker du prisdumping på vagtmarkedet og forhindrer, at underlødige virksomheder, der måske også går på kompromis med andre parametre, får fodfæste på markedet.

De fleste vagtvirksomheder har overenskomst med Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning, der har en liste over overenskomstdækkede virksomheder på vsl.dk. Hvis din leverandør har en anden overenskomst, bør du undersøge forholdene i den.

Spørg til forsikringer
Hvis der går noget galt, kan det blive meget vigtigt, at din leverandør har styr på sine forsikringer. Udover den lovpligtige arbejdsskadeforsikring er der en række særlige forsikringer, som vagtvirksomheder bør have:

- Nøgleansvarsforsikring, der dækker omkostninger til omlægning af låse mv. hvis en nøgle eller et andet adgangsmiddel bliver væk.

- Motoransvarsforsikring til eventuelle vagtbiler (lovpligtig).

- Hundeansvarsforsikring til eventuelle vagthunde (lovpligtig).

Bed derfor om at se dokumentation, for at din leverandør har de nødvendige forsikringer.

Undersøg de sikkerheds- og arbejdsmæssige forhold
Spørg ind til leverandørens sikkerheds- og arbejdsmiljøpolitik, så du er sikker på, at arbejdstidsregler og regler om sikkerhed og sundhed er overholdt. Spørg for eksempel til, hvilke redskaber og personlige værnemidler, vagterne vil gøre brug af.

Genvejen: Spørg efter ISO 9001-certifikat
ISO 9001-certificering for vagtvirksomheder er en garanti for en seriøs leverandør med ordnede, veldokumenterede forhold, der bliver tredjepartskontrolleret årligt. Certificeringen stiller en række faglige og formelle krav og sikrer dig en leverandør, der arbejder kontinuerligt med at forbedre kvaliteten i sine leveringer til kunden. De fleste af de ovenstående råd er således en del af certificeringen, og dermed er certifikatet din genvej til en vagtleverandør, du kan føle dig tryg ved. Forsikring & Pension holder på fpsikring.dk en liste over certificerede leverandører.


Tags

Leverandører
Tilbage til toppen