SecurityWorldMarket

03-08-2019

Den Uafhængige Politiklagemyndighed har ikke overholdt kravet om oplysningspligt

Foto: Datatilsynet

Den Uafhængige Politiklagemyndighed har efter Datatilsynets vurdering ikke fuldt ud overholdt kravene i retshåndhævelsesloven. Det skriver Datatilsynet i en afgørelse.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed var blandt de myndigheder, som Datatilsynet i 2018 havde udvalgt til tilsyn efter retshåndhævelsesloven – en lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger. Tilsynene fokuserede navnlig på de registreredes rettigheder, som findes i afsnit 3 i retshåndhævelsesloven.

Af Datatilsynets afsluttende udtalelse i anledning af tilsynet fremgår det bl.a., at Den Uafhængige Politiklagemyndighed efter tilsynets vurdering ikke fuldt ud har overholdt kravene i retshåndhævelseslovens § 13, stk. 1., om at stille oplysninger til rådighed for den registrerede.

Under tilsynet opstod der endvidere spørgsmål om, hvorvidt 1) underretning af anmeldte polititjenestemænd i konkrete straffesager hos Den Uafhængige Politiklagemyndighed og 2) besvarelse af anmodninger om indsigt i straffesagsmateriale og retsafgørelser vil skulle ske efter retshåndhævelsesloven eller retsplejeloven. Datatilsynet fandt, at det i begge situationer umiddelbart vil skulle ske i overensstemmelse med retsplejelovens regler. Datatilsynet udtalte dog samtidigt, at samspillet mellem retshåndhævelsesloven og retsplejeloven ikke er helt tydeligt, hvorfor tilsynet vil gå i dialog med Justitsministeriet herom.


Leverandører
Tilbage til toppen