SecurityWorldMarket

14-05-2019

Den største fusion af sikkerhedsselskaber i Norden er nu godt i gang

- Vi er nu ved at fusionere to ligeværdige sikkerhedsvirksomheder. Inden for en måneds tid forventer vi at have den nye ledelse på plads, og så vil fusionen ske gradvist i løbet af et år fremover, siger Heine Wang, koncernchef for Nokas.

Efter at konkurrencemyndighederne i Sverige, Norge og Finland har godkendt Nokas-Avarn-transaktionen, er fusionen mellem svenske Avarn og norske Nokas nu godt i gang. Den nye Nokas-koncern får cirka 17.000 medarbejdere og et årligt salg på næsten 9 mia. SEK.

Aftalen betyder, at Nokas vil have en markedsposition som det næststørste sikkerhedsselskab i Sverige og Finland. I Norge er Nokas og Securitas lige store.

- Vi er nu ved at fusionere to ligeværdige sikkerhedsvirksomheder. Inden for en måneds tid forventer vi at have den nye ledelse på plads, og så vil fusionen ske gradvist i løbet af et år fremover, siger Heine Wang, koncernchef for Nokas.

I en overgangsperiode arbejder firmaerne under deres respektive varemærker for derefter gradvist at flytte alt ind under Nokas brand. Fokus vil være på at sikre, at både Avarn og Nokas leverer god kvalitet til kunderne gennem hele processen og når de planlagte mål.

- Kunderne står altid i centrum for de valg, vi foretager, og medarbejderne er vores vigtigste ressource for at nå disse mål. Derfor vil vi involvere vores medarbejdere og være åbne og ærlige i den interne kommunikation. Med fokus på kunder og medarbejdere som grundlag er det i denne fusionsproces også naturligt at gennemgå, hvordan vi kan strømline og forbedre virksomheden for at være konkurrencedygtig og skabe en rentabilitet, der er bæredygtig over tid, siger Heine Wang.

Nokas bliver nu Securitas største konkurrent og konsoliderer et fragmenteret svensk og finsk sikkerhedsmarked, der er præget af stor konkurrence. Virksomheden i Sverige vil blive den største i Nokas-koncernen. Nokas får tilført en stor bredde og ekspertise via de ca. 7.000 Avarn-medarbejdere. Koncernchefen rapporterer, at virksomhederne supplerer hinanden på mange områder, hvilket skaber nye muligheder for både medarbejdere og kunder.

- Vi ønsker at skabe sikre arbejdspladser, øget kvalitet og innovative servicekoncepter for vores kunder. Via fusionen bliver vi endnu bedre rustet til at levere høj kvalitet gennem øget ekspertise, flere ressourcer, kapacitet, geografisk tilstedeværelse og stordriftsfordele. Størrelsen betyder fordele for både kunder, medarbejdere og ejere, konkluderer


Tags

Leverandører
Tilbage til toppen