SecurityWorldMarket

12-04-2019

Datatilsynet udsteder forbud til TDC for overtrædelse af GDPR

Foto: Pixabay

Datatilsynet retter hård kritik af TDC, der har optaget telefonsamtaler uden mulighed for at sige nej, og tilsynet udsteder nu forbud til TDC.

Datatilsynet har meddelt TDC A/S et midlertidigt forbud imod at optage telefonsamtaler til intern træningsbrug, indtil der er skabt en teknisk løsning, som gør det muligt at indhente et samtykke i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Datatilsynet har behandlet en klage, hvor en person klagede over YouSee A/S’ optagelse af en telefonsamtale, som vedkommende har haft med en af YouSee A/S’ kundekonsulenter, uden at der var givet samtykke til optagelsen.

Datatilsynet traf den 8. april 2019 afgørelse i sagen. Efter Datatilsynets opfattelse var der i forhold til den konkrete sag ikke omstændigheder, som kunne begrunde en fravigelse af tilsynets mangeårige praksis om, at optagelse og lagring af telefonsamtaler til uddannelsesmæssige formål som det klare udgangspunkt ikke kan ske uden samtykke fra dem, der registreres oplysninger om, hvorfor tilsynet udtalte alvorlig kritik.

På baggrund af TDC’s svar i sagen har Datatilsynet lagt til grund, at det på nuværende tidspunkt ikke er teknisk muligt at indhente et samtykke fra de personer, der registreres oplysninger om i forbindelse med telefonopkald. Datatilsynet fandt derfor grundlag for at meddele TDC A/S et midlertidigt forbud imod at optage telefonsamtaler til internt træningsbrug, indtil en teknisk løsning, som gør det muligt at indhente et samtykke i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne, er tilvejebragt.


Leverandører
Tilbage til toppen