SecurityWorldMarket

15-02-2018

Danmark er dårligst i norden til it-sikkerhed

Trods en høj grad af digitalisering i det offentlige, halter den danske it-sikkerhed mærkbart efter resten af Norden ifølge en rapport fra World Economic Forum. 

Sammenlignet med vores nordiske naboer og store lande som Frankrig, Canada, Storbritannien og Tyskland er vi langt bagefter i statistikken, når det handler om at sikre myndigheder og borgeres data. Det viser tal fra World Economic Forums årlige rapport om verdens lande digital klarhed.

Her indtager Danmark end lidet prangende 37. plads, mens Norge ligger nummer 12, Sverige 19 og Finland 18. Helt i top ligger blandt andet USA og Frankrig, mens også små lande som Estland findes i front.

Datasikkerheden gælder samfundet som helhed, men er i høj grad baseret på det offentliges behandling og omgang med data. Og her anerkender regeringen og Datastyrelsen, at vi langt fra er i mål med sikkerheden.

Statens virksomheder er blandt andet under massiv kritik fra Datastyrelsen. I en netop udgivet rapport kritiserer Datastyrelsen statens virksomheder og konkluderer, at -forbedringsmuligheder findes-, særligt når det handler om arbejdet med risikovurderinger, måling af egen informationssikkerhed samt leverandørstyring og beredskabsplaner. Datastyrelsens undersøgelse viser, at 43% af myndighederne mangler at fastlægge retningslinjer for måling af sikkerheden og en mulighed for evaluere sikkerheden.

Og det lægger et stort ansvar på de offentlige ledere at hanke op i sikkerheden, mener innovationsminister Sophie Løhde.

-Vi kan se, at de fleste statslige myndigheder og deres ledelser er godt i gang med arbejdet og forstår, hvor vigtig indsatsen er. Men det er også tydeligt, at der er steder, hvor der ikke er godt nok styr på it-sikkerheden. Det skal der selvfølgelig rettes op på i en fart-, siger hun. Og det er den offentlige leders ansvar at sikre den digitale sikkerhed.

-Der hviler et stort ansvar på ledelsernes skuldre, for arbejdet med at sikre sig mod hacker-angreb og andre former for it-kriminalitet starter på direktionsgangen. Derfor har vi også i vores strategi for it-styring forpligtet ledelserne rundt om i styrelserne og ministerierne til at engagere sig i it-arbejdet-, siger hun, og forklarer, at regeringen derfor er klar med en strategi, der skal få datasikkerhed højere op af prioriteringslisten.ærre vist os, at vi hele tiden skal være langt mere oppe på tæerne.

Kilde: Magasinet f5


Leverandører
Tilbage til toppen