SecurityWorldMarket

09-11-2020

Bravidas omsætning steg med syv procent

Administrerende direktør Johnny Hey. Foto: Bravida.

I årets 3. kvartal steg Bravida Danmarks omsætning med 7 % til 1.007 MSEK (942 MSEK). Stigningen i omsætning er primært drevet af installationsvirksomheden.

Ebita for 3. kvartal faldt med 10 % til 48 MSEK (53 MSEK), hvilket resulterede i en Ebita-margin på 4,7 % (5,6 %). Resultatet forklares af lavere indtjening i enkelte projekter og lavere omsætning i serviceforretningen.

Ordreindgangen faldt med 28 % i 3. kvartal 2020 sammenlignet med samme periode sidste år og udgjorde 896 MSEK (1.240 MSEK). Den forholdsvis lavere ordreindgang skyldtes at Bravida sidste år vandt en stor ordre på udførelse af alle tekniske installationer på det nye Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SDU Sund) i Odense. Ordreindgangen består primært af mindre og middelstore ordrer både inden for installationsprojekter og service.

Ordrebeholdningen var ved udgangen af 3. kvartal 7 % lavere end samme periode året før og beløb sig til 2.330 MSEK (2.507 MSEK).

- Generelt ser jeg byggebranchen som havende et fornuftig aktivitetsniveau, men Covid-19 har medført et fald i efterspørgslen på service, og den nuværende situation i Danmark gør det vanskeligt at vurdere serviceaktiviteterne i den nærmeste fremtid. Vi vil dog fortsat følge vores servicestrategi og arbejde videre med at forbedre og udvikle vores serviceforretning. Heldigvis oplever vi at markedet for installationsopgaver fortsætter uden at være betydeligt påvirket af Covid-19, siger administrerende direktør Danmark Johnny Hey.


Leverandører
Tilbage til toppen