SecurityWorldMarket

20-07-2022

Assa Abloy imponerer med høj vækst og stærkt driftsresultat

Nico Delvaux, Assa Abloys koncernchef, er godt tilfreds.

Assa Abloys delårsrapport for andet kvartal 2022 viser stærk vækst og en meget positiv resultatudvikling.

Salget steg med 25 procent til SEK 29.466 milliarder (23.648), hvoraf 13 procent (23) er organisk vækst og 0 procent (5) er tilkøbt nettovækst. Væksten var primært drevet af Americas- og Entrance Systems-divisionerne, men også EMEIA og Global Technologies viste stærk vækst, mens det organiske salg faldt for Asia Pacific.

Tre opkøb blev underskrevet i kvartalet med en samlet årlig omsætning på ca. SEK 1,1 mia.

Driftsresultatet (EBIT) steg med 23 procent og udgjorde SEK 4,406 milliarder (3,589), hvilket svarer til en overskudsgrad på 15 procent (15,2).

Nettoresultatet udgjorde SEK 3,156 milliarder (3,212). Resultat pr. aktie udgjorde SEK 2,84 (2,89).

Udfordrende tid

I en skriftlig kommentar til delårsrapporten siger CEO Nico Delvaux, at den positive udvikling er drevet af fortsat stærk efterspørgsel efter Assa Abloys produkter og løsninger på trods af en turbulent verden med geopolitisk usikkerhed, nedlukninger i Kina, høj inflation og stigende renter.

- Jeg er stolt af, hvordan vores medarbejdere med kunden i fokus har håndteret leverandørproblemer og andre driftsmæssige udfordringer, siger han.

Højeste vækst i vest

Nico Delvaux understreger endvidere, at den organiske vækst på 13 procent blev suppleret med en positiv valutaeffekt på 12 procent, og at salgsvækst fra opkøb eller frasalg var ikke-eksisterende i perioden. Americas og Entrance Systems leverede henholdsvis 20 og 19 procent af væksten. EMEIA rapporterede om en stærk organisk vækst på 8 procent, primært drevet af meget stærk vækst i Skandinavien og på de nye markeder. Global Technologies voksede med 6 procent, trods mangel på komponenter, hjulpet af en meget stærk vækst i de nye vertikaler inden for Global Solutions. Det organiske salg faldt for Asien og Stillehavsområdet med 5 procent på grund af en fortsat meget svag efterspørgsel i Kina.

Agil omkostningsbase

Koncernchefen er også fuld af tillid til fremtiden, omend udmærket klar over vigtigheden af at kunne skifte hurtigt:

- Vi ser fortsat god efterspørgsel på vores produkter og løsninger, men i turbulente og usikre tider er det ekstremt vigtigt, at vi er på vagt og opmærksomme på potentielle signaler om ændringer i efterspørgslen. Vi har vist både under finanskrisen i 2008/09 og under pandemien, at vores decentrale forretningsmodel er fleksibel, og at vi har en agil omkostningsbase.

- Alle vores divisioner har planer og værktøjer på plads til at imødekomme potentielle ændringer i efterspørgslen og er godt positionerede til at navigere gennem disse usikre tider.

Produktudvikling i fokus

Nico Delvaux mener endvidere, at Assa Abloy også understreger værdien af nye investeringer i produktudvikling for, at Assa Abloy fortsat kan være relevant for kunderne.

- Vores fokus på udvikling af elektromekaniske produkter og løsninger giver resultater. I løbet af kvartalet var væksten for dette produktsegment 18 procent for vores regionale divisioner

Afslutningsvis understreger Nico Delvaux, at Assa Abloy fortsat vil opkøbe virksomheder.

- Siden årsskiftet har vi konsolideret syv opkøb med en samlet årlig omsætning på SEK 2,8 milliarder. Vores liste over potentielle opkøb er fortsat stærk, og aktivitetsniveauet er højt.


Tags


Leverandører
Tilbage til toppen