SecurityWorldMarket

22-01-2020

Arbejdet i det nye Cybersikkerhedsråd er skudt i gang

Jeg er meget tilfreds med det første møde og ser frem til samarbejdet” siger Thomas Lund-Sørensen, der er chef for Center for Cybersikkerhed.

Det nyetablerede Cybersikkerhedsråd har afholdt sit første møde, hvor arbejdsprogrammet for det kommende år blev drøftet, og den private formand blev udpeget.

Medlemmerne i det nye Cybersikkerhedsråd mødtes for første gang i dag for at tage hul på det vigtige arbejde med at styrke cyber- og informationssikkerheden i Danmark og styrke samarbejdet på tværs af den offentlige og den private sektor. Det rapporterer IT-Branchen.

Medlemmerne drøftede fokusområder og arbejdsprogram for Cybersikkerhedsrådet.

”Danmark er et af de mest digitale lande i verden, og det er derfor helt afgørende, at vi i fællesskab løfter cyber- og informationssikkerheden, så Danmark i fremtiden er endnu bedre rustet mod ondsindede angreb. Derfor er jeg glad for, at vi nu med Cybersikkerhedsrådet styrker Danmarks digitale sikkerhed ved at sikre et stærkt samarbejde og koordination mellem det offentlige, den private sektor og forskningsverden.” siger Rikke Hougaard Zeberg, der er direktør i Digitaliseringsstyrelsen.

”Med det første møde i Cybersikkerhedsrådet har vi taget hul på en vigtig og strategisk opgave. Cybertruslen mod Danmark er en direkte trussel mod dansk sikkerhed, vækst og velfærd, og det er vigtigt, at myndigheder, virksomheder og forskningsinstitutioner arbejder sammen for at løfte den opgave, det er at sikre Danmark digitalt. Jeg er meget tilfreds med det første møde og ser frem til samarbejdet” siger Thomas Lund-Sørensen, der er chef for Center for Cybersikkerhed.

Rikke Hougaard Zeberg og Thomas Lund-Sørensen varetager i fællesskab det offentlige formandskab i Cybersikkerhedsrådet.

Et vigtigt punkt på dagsordenen var udpegning af det private formandskab. Og det bliver Bjarke Alling, koncerndirektør i Liga ApS, der kommer til at varetage det private formandskab. Bjarke Alling udtaler

”It-kriminelle skelner ikke mellem sektorer eller private og det offentlige, når de angriber. Derfor er et samarbejde så utroligt vigtig, da vi kun i fællesskab kan skabe den forandring der skal til for at modstå den globale cybertrussel”.

Ud over sit kendskab til branchen som koncerndirektør i softwarevirksomheden Liga ApS er Bjarke Alling en aktiv spiller i den offentlige debat om cybersikkerhed, blandt andet som formand for IT-Branchens sikkerhedsudvalg.

Som formand for den private sektor i Cybersikkerhedsrådet vil Bjarke Alling i samarbejde med det offentlige formandskab skulle lede møderne og med input fra rådets øvrige medlemmer beslutte hvilke opgaver og dagsordener, som rådet mere konkret vil skulle beskæftige sig med.

I tiden frem mod næste møde vil Cybersikkerhedsrådet skulle fastlægge et arbejdsprogram for 2020, der nærmere beskriver rådets arbejdsopgaver og fokusområder.

Cybersikkerhedsrådet forventes at mødes igen i begyndelsen af marts.

Kilde: IT-Branchen


Leverandører
Tilbage til toppen