SecurityWorldMarket

07-01-2019

Alvorlig kritik fra Datatilsynet til Kriminalforsorgen

På baggrund af et tilsyn hos Direktoratet for Kriminalforsorgen konkluderer Datatilsynet blandt andet, at der ikke var taget endelig stilling til fordelingen af dataansvar Foto: Datatilsynet..

”Datatilsynet finder samlet set anledning til at udtale alvorlig kritik af, at Direktoratet for Kriminalforsorgen ikke har efterlevet retshåndhævelseslovens krav i forhold til de ovenstående punkter”, står der at læse i Datatilsynets afgørelse.

I april 2018 gennemførte Datatilsynet et planlagt tilsyn hos Direktoratet for Kriminalforsorgen med fokus på de registreredes rettigheder, som findes i afsnit 3 i retshåndhævelsesloven.

På baggrund af tilsynsbesøget har Datatilsynet konkluderet, at der på tidspunktet for tilsynsbesøget i Kriminalforsorgen, herunder i Direktoratet for Kriminalforsorgen, ikke var taget endelig stilling til fordelingen af dataansvar.

Endvidere har Datatilsynet konkluderet, at Direktoratet for Kriminalforsorgen ikke fuldt ud har levet op til kravene til oplysningspligten og meddelelse af indsigt.

Tilsynet konkluderer:

1. At der ikke i Kriminalforsorgen, herunder i Direktoratet for Kriminalforsorgen, på tidspunktet for tilsynet var taget endelig stilling til fordelingen af dataansvar.

1. At Direktoratet for Kriminalforsorgen ikke har overholdt kravene i retshåndhævelseslovens § 13, stk. 1 og 2 (oplysningspligt).

2. At Direktoratet for Kriminalforsorgen ikke har overholdt kravene i retshåndhævelseslovens § 15, stk. 2 (meddelelse af indsigt).

Datatilsynet finder samlet set anledning til at udtale alvorlig kritik af, at Direktoratet for Kriminalforsorgen ikke har efterlevet retshåndhævelseslovens krav i forhold til de ovenstående punkter.

Hele afgørelsen kan læses her:


Leverandører
Tilbage til toppen