Sectech SWEDEN
21-22 Nov, 2017
Stockholmsmässan
Sectech DANMARK
2018
SCANDIC COPENHAGEN HOTEL


Konferanser

Personvern, sikkerhet og Internet of Things

På Sectech-seminarene den 15. mars behandles blant annet hvordan Internet of Things (IoT) og EUs nye datasikkerhetsregulativ påvirker sikkerhetsmarkedet.

Slik ser programmet ut (kompletteringer kan tilkomme).



 15/3 09:10 - 11:00
  Sikkerhet kontra personvern
Seminarvert: Datatilsynet

09.00 Registrering

09.10 Nye personvernregler – hva betyr det?
Helge Veum
Helge Veum
EUs forordning for personvern blir norsk lov i mai 2018, og da må også sikkerhetsbransjen være forberedt på å etterleve de nye reglene. Hvordan blir kameraovervåking og annen sikkerhetsteknikk regulert? Andre viktige tema som tas opp er kravene til innebygget personvern og personvernkonsekvensvurdering, og hvordan det blir stilt strengere krav til leverandører som behandler personopplysninger (databehandlere).

Taler: Helge Veum, avdelingsdirektør, Datatilsynet.

09.55 Sporing i det offentlige rom
Datatilsynet presenterer en rapport om bruken av intelligent videoanalyse. Hvorfor og hvordan brukes det idag? Hvilken nytte har det og hvordan får man bruke videoanalyse i offentlige miljøer.

Taler: Tobias Judin, juridisk rådgiver, Datatilsynet.

10.20 Pause

10.30 Balansen mellom personvern og overvåkning i det offentlige rom
Stian D. Kringlebotn
Stian D. Kringlebotn
Kameraovervåkning er et tveegget sverd. På den ene siden monteres kamera for å gi trygghet og bidra til oppklaring av kriminelle handlinger. På den andre siden er kameraovervåkning inngripende for de som filmes. Datatilsynets Stian D. Kringlebotn snakker om utfordringene ved kameraovervåkning i det offentlige rom, og forklarer hvordan Datatilsynet har vurdert i aktuelle saker. I denne sesjonen inviterer vi også seminardeltakerne til å komme med sine spørsmål eller synspunkter.

Taler: Stian D. Kringlebotn, seniorrådgiver, Datatilsynet.

11.00 Avslutning

Tidspunkt: 15 mars 2017 kl. 09.10 – 11.00
Seminarvert: Datatilsynet
Pris: 295 NOK

 

“IoT og sikkerhetsmarkedet” er et annet spennende og aktuelt tema på Sectech, der blant annet Memooris sjefsanalytiker James McHale tar for seg Internet of Things og hvordan det påvirker sikkerhetsmarkedet ut ifra et globalt perspektiv.
 15/3 13:15 - 14:45
  Internet of Things og sikkerhetsmarkedet
13.15 IoT gir muligheter – men hvordan passer sikkerhet inn?
James McHale
James McHale
I 2020 kommer markedet for IoT i smarte bygninger til å vurderes til 181 milliarder. Teknikkløsninger for fysisk sikkerhet og brannsikkerhet kommer til å tilhøre de største segmentene når det gjelder systemtyper for IoT 2020. På seminaret kommer det til å fortelles om IoT-markedet, hvor stort det er og hvilke muligheter som tilbys leverandører til smarte bygg. Hva driver utviklingen og hvordan passer sikkerhet inn i IoT-prosjektene i smarte bygninger? Digitaliseringen og IoT er i ferd med å endre vårt samfunn fra grunnen, og det leder i sin tur til helt nye typer utfordringer, muligheter og samarbeid for sikkerhetsindustrien. Med fokus på delte tjeneste-plattformer holdes denne presentasjonen utfra et globalt perspektiv.

Taler: James McHale, sjefanalytiker hos markeds-analyseselskapet Memoori.

Seminaret holdes på engelsk.

13.45 Hvordan kan vi nyttiggjøre IoT med sikkerhet uten å bryte loven
Bjørn Søland
Bjørn Søland
Alt som kan kobles til internett kommer til å tilkobles, sier analytikerne. I 2016 skjedde flere cyber-angrep som kom fra et stort antall internett-koblede enheter, som skrivere, IP-kamera og fra private gateway-enheter.
Flere enn 20 milliarder enheter forventes å være tilkoblet i 2020 og nesten to tredjedeler av disse kommer til å være konsumentenheter. I samme periode skal alle organisasjoner i Europa følge direktivene i EUs datasikkerhetsforordring, som flytter makten fra bedrifter til individet.
Organisasjoner som tar steget inn i IoT-prosessen står overfor utfordringer som handler om interoperabilitet, oppkobling og sikkerhet. Fokus har en tendens til å ligge på de to første delene, men etter mai 2018 skal alle organisasjoner implementere sikkerhetstiltak og beskyttelse i sine IoT-løsninger, akkurat som i andre teknologier.
Presentasjonen kommer til å handle om hvordan man kan nyttiggjøre tingenes internett uten å bryte loven og i tillegg redusere cyberriskene.

Taler: Bjørn Søland, Head of IoT Business Development, Nexus Group.

14.15 Hvordan sikres kritisk kommunikasjon i IoT-samfunnet?
Per-Christian Foss
Per-Christian Foss
Utviklingen mot Internet of Things (IoT) stiller helt nye krav på sikkerheten, noe som betyr at både teknikk og menneskelig adferd må vurderes. En viktig faktor er kommunikasjonen i eksempelvis alarmsystem av ulike typer. Tenk om noe alvorlig skjer i et fler-familiehus, kontor, hotell, gamlehjem eller i en butikk og kommunikasjonen ikke kommer fram i tide til mottakeren som leverer tjenester? Da kan liv og helse stå på spill – i tillegg til store materielle og økonomiske skader.
Når ulike typer av IoT-tjenester skal leveres er det også av største viktighet at kommunikasjonen fungerer. Maskiner og mennesker skal settes i forbindelse på ulike måter for å effektivisere prosesser og å redusere kostnader. Om kommunikasjonen da ikke fungerer som den skal kan marerittaktige scenarier lett oppstå. For eksempel om trafikksystemer eller distribusjon av el og vann påvirkes.
Så det overgripende spørsmålet i denne presentasjonen er; hvordan sikres kritisk informasjon i en oppkoblet verden?

Taler: Per-Christian Foss, Salgssjef IoT, Addsecure.

Tid: 15 mars 2017 kl. 13.15 – 14.45
Pris: 295 NOK

UTSTILLERINFORMASJON

Entrésponsor
Video
Sectech Norge 2017


Mediapartners:
SecurityWorldMarket Detektor


© 2017 AR Media International AB Sosiale medier   Follow us on Twitter    Follow us on Facebook    Follow us on LinkedIn ARRANGERES AV: