SecurityWorldMarket

Företagsnyheter

Assa Abloy koncernchef och VD, Johan Molin.

Assa Abloy koncernchef och VD, Johan Molin.

Ännu ett bra kvartal för Assa Abloy

Så har Assa Abloy redovisat sin delårsrapport för för perioden januari – juni 2017. Under andra kvartalet ökade nettoomsättningen ökade med 8 procent till 19.387 miljoner kronor (17 894), varav 2 procent (4) organisk och 2 procent (4) förvärvad tillväxt.

God tillväxt uppvisades för EMEA, Americas, Global Technologies och Entrance Systems och negativ tillväxt för Asia Pacific.

Avtal om förvärv av fem verksamheter har tecknats under kvartalet. Den sammantagna förväntade årsomsättningen för dessa förvärv är på cirka 900 miljoner.

Företagsnyheter

Videoanalys – säkerhet och mervärden ger stark tillväxt

Marknaden för videoanalys har inte har växt lika snabbt som många förväntat, men den har ändå  fortsatt att växa. Nu förväntas ”deep learning” och videoanalys för kommersiella syften snabba på tillväxten. Tidningen Detektor publicerade i sitt juninummer ett par artiklar om videoanalysmarknaden där representanter från marknadsledande företag inom videoövervakning uttalades sig om efterfrågan, tekniska trender och framtida användning. Alla verkar ha en stark tro på en stark marknad för videoanalys.

Företagsnyheter

Saab rapporterar om fortsatt stark efterfrågan

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har presenterat resultatet för januari-juni 2017 som visar på fortsatt stor etfterfrågan och intresset för Saabs produktportfölj.  

– Detta är ett resultat av produktutveckling, satsningar på forskning och utveckling samt en stark internationell närvaro, säger Saabs VD Håkan Buskhe som framhåller den ökande säkerhetspolitiska oron i omvärlden nu återspeglas  i investeringar i försvar och säkerhet.
– Samtidigt ökar kraven på leverantörer. Lösningar och system ska vara kostnadseffektiva, ha hög förmåga och levereras skyndsamt.

Leverantörer
Till toppen av sidan