SecurityWorldMarket

Security Academy

Så får du tillräckligt med ström till säkerhetsinstallationer inom industrin

Eftersom säkerhetsprodukter återfinns i allt fler industrimiljöer krävs det avancerade och slitstarka nätverksenheter ”on the edge” för att implementeringen ska bli mer effektiv. Den här trendens första stora utmaning är att leverera tillräckligt med ström till enheterna. Traditionella PoE-standarder som IEEE 802.3af / at, som levererar 15,4 W och 30W blir i allt högre grad otillräckliga i detta avseende. En härdad 60W PoE kan å andra sidan täcka försörjningsbehovet.

Security Academy

Så minimeras elektromagnetisk störning vid videoövervakning i krävande miljöer

Elektromagnetiska störningar kan försämra prestandan i ett videoövervakningssystem. Därför bör den elektroniska utrustningens EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) inte förbises när videoövervakningssystem installeras i miljöer där det finns hög spänning – till exempel kraftverk, fabriker, transport och infrastruktur.
I den här Security Academy-artikeln har Detektor tagit hjälp av Etherwan för att förklara hur produkter och övervakningssystem bör designas med tanke på EMC.

Security Academy

Belysning för nätverkskameror

Att uppnå en välupplyst omgivning för nätverkskameror under mörka perioder är ingen enkel uppgift. Det absolut bästa sättet är naturligtvis att på plats i verkligheten prova en specifik kamera, objektiv och belysning. Men detta är naturligtvis inte alltid möjligt och till och med system som provats på plats under dagtid kan misslyckas med sin uppgift när mörkret faller på. Just därför har Raytec och Axis skapat denna guide, baserad på ett flertal nattliga tester under de mörka vintermånaderna 2011/2012, för att hjälpa användare en bra bit på vägen till en perfekt belysning för kamerasystem under natten.

Security Academy

Effektiv IP-övervakning med Power over Ethernet

Med Power over Ethernet-teknologi kan elektrisk kraft tillsammans med datakommunikation skickas samtidigt över en och samma nätverkskabel. Det betyder att en nätverksenhet kan strömförsörjas och manövreras med en enda kabel, vilket eliminerar behovet av ett externt eluttag nära exempelvis en IP-kamera. Men för att spara pengar på en installation och öka säkerhetsnivån med PoE är det viktigt att känna till ett antal parametrar när man hanterar teknologin. Denna artikel belyser produkter och standarder inom området och kan förhoppningsvis vägleda dig till en lyckad Power over Ethernet-installation.

Security Academy

Infrastruktur för effektiv IP-övervakning

När begreppet IP-övervakning kommer på tal går tanken oftast till kameror och vad som är möjligt i form av bildupplösning, lagring eller videoanalys. Systemens ryggrad, nätverksinfrastrukturen som gör allting möjligt, glöms dock ofta bort och får spela en sekundär roll. Men för att få maximal effekt och bildkvalitet krävs effektivt nyttjande av tillgänglig bandbredd. Kommunikationen mellan systemets komponenter sker med koppar, fiber eller trådlösa system. Dessa komponenters egenskaper än nyckeln till en framgångsrik installation. Vad ska man tänka på och hur ska man välja produkter för at få en så driftsäker och funktionell anläggning som möjligt är två av de frågor som denna utbildningsartikel ger svar på.

Security Academy

Intelligent videoanalys

Om man ska välja ett ämne där själva utmaningen är att höja medvetenheten och kunskapsnivån i säkerhetsbranschen, då ligger intelligent video bra till. Det finns många frågetecken att räta ut när det gäller denna relativt nya och potentiellt kraftfulla teknologi. Vad kan förväntas av intelligent video? Hur fungerar det? Vilken ’Return on Investment’ (ROI) kan användarna hoppas på? Dessa och en mängd andra frågor får sina svar i denna artikel.

Security Academy

Bildkvalitet – en fråga om bildens användbarhet

Megapixelkameror har på senare år återkommande nämnts som nyckeln till att lösa problem med undermålig övervakningsvideo. Detta är inte helt med sanningen överrensstämmande. Det är många andra faktorer som behöver tas i beaktande i arbetet med att optimera bildkvaliteten. För det första så behöver begreppet ”bildkvalitet” tydligt definieras. För slutkunden är sannolikt bildernas användbarhet den allra viktigaste faktorn.
Leverantörer
Till toppen av sidan