SecurityWorldMarket

2012-04-19

Swelarm och Sweguard har framtidslösningen

Lennart Alexandrie.

Bristen och avsaknaden av en fungerande och enande branschorganisation har påtalats under mer än tio år. Att branschen måste enas i en enda organisation har varit den kanske viktigaste frågan som facktidningen Detektor har drivit genom åren. Och kanske den mest provocerande - och lyckade. För nu känns det som om branschen är på rätt spår.

Under det gångna året bestämde sig bevakningsföretagens och teknikföretagens branschorganisationer, det vill säga Sweguard och Swelarm, att lämna parapalyorganisationen Swesec. Formellt skedde detta vid årsskiftet. Naturligtvis kan dessa initiativ ses som branschsplittrande, men också som en grogrund för en ny stark och vital branschorganisation. För det är knappast troligt att Swesec kan ta tillbaka initiativet nu. Varumärket har inte vårdats på ett sådant sätt att det kan brukas för att gjuta framtidstro i en otålig bransch på stark uppgång.

Att nu Swelarm och Sweguard säger sig vara redo att tillsammans lägga grunden för en branschorganisation med olika typer av säkerhetsleverantörer är ett friskt och välkommet initiativ.

Säkerhetsmarknadens tekniksektor och bevakningsföretagen är trots allt det som primärt kan anses vara säkerhetsbranschen. Om dessa två kan enas om en gemensam grund för en branschorganisation finns utomordentliga möjligheter.

Det vanligaste argumentet mot en gemensam branschorganisation och samtidigt argumentet för att varje sektor ska ha sin egen organisation och sitt eget varumärke har varit att "delbranscherna, exempelvis väktarverksamhet och teknikinstallation, är så olika". Det skulle alltså betyda att det är omöjligt att driva gemensamma frågor och tillhöra samma operativa organisation. Naturligtvis är detta inget annat än kvalificerat skitprat. Det kan ta ett tag till innan ett samgående mellan Sweguard och Swelarm blir accepterat. Icke desto mindre är förutsättningarna mycket goda för att det i slutändan blir lyckat. Sweguard och Swelarm är de viktigaste delbranschorganisationerna för det som vi kallar säkerhetsbranschen och de har båda en agenda att bli mer externt aktiva och att föra sina medlemmars talan på ett bredare plan.

Swesec har på senare år försökt förändras för att kunna inta rollen som säkerhetsbranschens nav, men utan att övertyga. Det har känts som om drivkraften hämtats från överlevnadsinstinkten och inte från lusten att förändra och utveckla säkerhetsbranschen.

På Skydd för två år sedan gjordes ett försök att ena branschen genom en snabbt ihopsatt konferens som skulle visa på Swesecs framtidstro, men hela föreställningen fick motsatt effekt. Trots utfästelser om stora ambitioner gällande satsningar på extern kommunikation ekade allt tomt. Särskilt som Sven-Runo Bergqvist, dåvarande ordföranden, tillstod att de inte hade en aning om hur saker skulle finansieras. Detektor skrev om det katastrofala framträdandet på ledarsidan och efterlyste ännu en gång en seriös och trovärdig satsning för en enad bransch, men i det läget hade Swesec förbrukat sitt förtroendekapital.

Avståndet mellan Swelarm och Swesec tydliggörs när Swesec ordförande Urban Doverhult säger att det är bara är på en punkt som organisationerna skiljer sig åt och det är att Swelarm vill ha en enda organisation - utan delbranschföreningar - och det vill inte Swesec. Det är en fundamental skillnad - själva grunden för hur den framgångsrika branschorganisationen ska byggas. Se bara på Danmark och dess organisation Sikkerhedsbranchen!

Att Swelarm och Sweguard har tillsatt varsin arbetsgrupp som har till uppgift att på gemensamma arbetsmöten ta fram ett beslutsunderlag om samgående är det största som har hänt sedan säkerhetsbranschen började organisera sig. I alla fall om det leder - så som avsikten är - till att Swelarm och Sweguard integreras i en ny gemensam branschorganisation, som därefter välkomnar företag även från andra delbranschföreningar. Lyckas det får vi äntligen en heltäckande branschorganisation värd namnet. Det är inte en dag för tidigt.


Företagsnyheter

Assa Abloy koncernchef och VD, Johan Molin.

Ännu ett bra kvartal för Assa Abloy

Så har Assa Abloy redovisat sin delårsrapport för för perioden januari – juni 2017. Under andra kvartalet ökade nettoomsättningen ökade med 8 procent till 19.387 miljoner kronor (17 894), varav 2 procent (4) organisk och 2 procent (4) förvärvad tillväxt.

God tillväxt uppvisades för EMEA, Americas, Global Technologies och Entrance Systems och negativ tillväxt för Asia Pacific.

Avtal om förvärv av fem verksamheter har tecknats under kvartalet. Den sammantagna förväntade årsomsättningen för dessa förvärv är på cirka 900 miljoner.

Företagsnyheter

Videoanalys – säkerhet och mervärden ger stark tillväxt

Marknaden för videoanalys har inte har växt lika snabbt som många förväntat, men den har ändå  fortsatt att växa. Nu förväntas ”deep learning” och videoanalys för kommersiella syften snabba på tillväxten. Tidningen Detektor publicerade i sitt juninummer ett par artiklar om videoanalysmarknaden där representanter från marknadsledande företag inom videoövervakning uttalades sig om efterfrågan, tekniska trender och framtida användning. Alla verkar ha en stark tro på en stark marknad för videoanalys.

Företagsnyheter

Saab rapporterar om fortsatt stark efterfrågan

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har presenterat resultatet för januari-juni 2017 som visar på fortsatt stor etfterfrågan och intresset för Saabs produktportfölj.  

– Detta är ett resultat av produktutveckling, satsningar på forskning och utveckling samt en stark internationell närvaro, säger Saabs VD Håkan Buskhe som framhåller den ökande säkerhetspolitiska oron i omvärlden nu återspeglas  i investeringar i försvar och säkerhet.
– Samtidigt ökar kraven på leverantörer. Lösningar och system ska vara kostnadseffektiva, ha hög förmåga och levereras skyndsamt.

Leverantörer
Till toppen av sidan