SecurityWorldMarket

Månadens kommentar

Lennart Alexandrie, grundare av säkerhetsförlaget AR Media International, som utger tidningarna Detektor, Securityuser .com och Tryggare Samhälle.

IoT skapar stora säkerhetsutmaningar

Att vi lever i en tid där den övergripande tekniktrenden är Internet of Things har nog inte undgått någon. Allt fler elektroniska enheter blir uppkopplade på nätet och erbjuder stora kostnads- och effektivitetsfördelar. Men hur är det med säkerheten i dessa enheter? Hur vet vi att de inte medför nätverksattacker, virusangrepp eller möjligheter för utomstående att ta över kontrollen? Säkerhetsprodukter utgör inget undantag när det gäller dessa risker.

Månadens kommentar

Lennart Alexandrie, publisher på AR Media International

Handelskrig mot Kina eller säkerhetsåtgärder?

En så fri internationell handel som möjligt – så har EU och västvärlden under en lång tid signalerat att man vill ha. Men nu blåser nya vindar. Storbritannien valde Brexit – och därmed ett steg ur Europas gemensamma marknad. Donald Trump, som tyckte britterna gjorde rätt, kommer se till att USA inte träder in i det stora frihandelsavtalet TTP. Trump har också mer eller mindre utlovat ett handelskrig mot Kina. Globalisering och frihandel har plötsligt börjat uppfattas som ett hot mot såväl USA som i Storbritannien.

Månadens kommentar

Artikelförfattaren Marcus Sandahl menar att leverantörerna av kamerasystem måste ta mer ansvar för att säkerställa att kunden har en dokumenterad risk- och behovsanalys innan installationen påbörjas och genomförs.

Undvik brott mot lagen – ta mer ansvar

Innan man låter installera en kameraanläggning på ett företag eller annan arbetsplats är det viktigt att man tänkt igenom ett antal frågor. Det åligger beställaren att sammanställa en dokumenterad risk och behovsanalys innan kameraövervakning sätter upp installeras, men ibland brister det hos beställaren. Det är därför viktigt att säkerhetsleverantörerna tar ett större ansvar, menar Marcus Sandal, vd för Santek Kameraövervakning som skrivit branschkommentarer i detta nummer.

Månadens kommentar

Artikelförfattaren Lennart Alexandrie.

Fler förvärv att vänta 2016

Vi lever i globaliseringens tidevarv. Säkerhetsmarknaden utgör inget undantag. Vad som händer i Kina eller i USA ha stor påverkan på vad som sker i Skandinavien, tro inget annat. Säkerhetsmarknaden 2015 var på många sätt händelserikt och kommer prägla 2016, inte minst de många fusionerna och företagsuppköpen som genomfördes
, menar Lennart Alexandrie, publisher på AR Media International, och chefredaktör för facktidningen Detektor.


Månadens kommentar

Artikelförfattaren Lennart Alexandrie.

På väg mot öppna system

Mot öppna standards och allt mer integration. Så kan man grovt generaliserat sammanfatta teknikutvecklingen i säkerhetsbranschen. Från leverantörsleden är det främst tillverkarna inom nätverksvideo som driver utvecklingen framåt. Det är de som via sina partners har öronen mot rälsen och skapar tekniska förutsättningar för att skapa tjänster som marknadens slutkundsled vill ha. Med skalbar teknik och videoanalys blir det allt enklare. Men nätverksvideo är inte det enda som krävs för att skapa efterfrågade funktioner och tjänster till kunderna.

Månadens kommentar

En bransch i omvandling

Den 14–16 oktober arrangeras SKYDD 2014 på Stockholmsmässan med över 200 utställare och ett massivt seminarieprogram som belyser säkerhet ur alla tänkbara perspektiv. Det blir ett kunskapsforum utöver det vanliga för alla de som inser hur viktig säkerhet faktiskt är för kontinuitetsplanering och säkerställande av lönsamhet. Att trygga verksamhetsdriften för företag och andra organisationer är trots allt säkerhetsbranschens huvudsakliga uppdrag.

Månadens kommentar

Jim McHale, chefsanalytiker, Memoori.

"Det finns en enorm latent efterfrågan"

Enligt marknadsanalysföretaget Memoori och dess rapport "The Physical Security Business 2013" omsätter den globala fabriksförsäljningen av säkerhetsprodukter 23,4 miljarder dollar 2013. Det innebär att den årliga tillväxten, sedan 2008, har uppgått till 4,5 procent. Säkerhetsbranschens företag står dock inför stora förändringar om den ska ha en fortsatt god tillväxt, menar Jim McHale, chefsanalytiker på Memoori, i denna branschkommentar.

Månadens kommentar

Mikael Johansson, kommunikationschef för Säkerhetsbranschen.

"Det krävs ett nytt tänk för att öka tryggheten i samhället"

Trygghetsfrågorna blir allt viktigare för människor. Samtidigt minskar polisens förmåga att klara upp brott. Nu måste något ske, menar Mikael Johansson, Säkerhetsbranschens kommunikationschef. - För att polisen ska kunna effektivt förebygga, utreda och klara upp brott måste de avlastas onödiga arbetsuppgifter och få rätt verktyg för effektiv brottsbekämpning. Säkerhetsföretagen är en viktig resurs som inte bara kan bidra till ökad trygghet utan också medverka till väsentliga kostnadsbesparingar för samhället, säger han.
Leverantörer
Till toppen av sidan