SecurityWorldMarket

2012-04-11

Nyx och Bravida samarbetar

Hans Rosander, Bravida, och Andreas Johansson Österberg, Nyx.

Det nya samarbetet mellan Bravida Fire & Security och Nyx Security ger marknaden tillgång till Bravida Fire & Securitys egenutvecklada plattform för integrerade säkerhetslösningar i kombination med Nyx säkerhetslösning baserad på intelligenta kameror och videoanalys av händelseförlopp i realtid.
Nyx Securitys lösning blir nu tillgänglig för samtliga Bravidas kunder i Sverige. Den bygger på Revisec, företagets egna säkerhetsplattform med videoanalys av händelseförlopp i realtid. Kamerorna kan i realtid läsa av avvikande händelseförlopp, till exempel intrång eller avvikelser från rutter och processer, och då larma operatörer som beslutar om påföljande åtgärder.

– Strategiska samarbeten med starka säkerhetsaktörer på den svenska marknaden är grunden för vår snabba tillväxt. Bravida Fire & Security har stor framgång med sin egenutvecklade plattform för integrerade säkerhetslösningar, och lång erfarenhet av projektledning och installation. Jag ser fram emot vårt samarbete som att ge våra kunder moderna helhetslösningar och effektiva säkerhetsystem, säger Andreas Johansson österberg, vd för Nyx Security.

– Nyx Securitys egenutvecklade och världsledande säkerhetslösning med kamerabevakning i realtid kommer att stärka vårt totala erbjudande ytterligare, till gagn för våra kunder. Bravida Integra är en egenutvecklad säkerhetsplattform utifrån kundernas unika behov som integreras med Nyx lösningar och tillsammans blir en effektiv helhet. Samarbetet med Nyx Security är en viktig del i vår strategi att alltid vara i framkant inom säkerhetslösningar och kamerabevakning, säger Hans Rosander, Bravida Fire & Security.

Företagsnyheter

Assa Abloy koncernchef och VD, Johan Molin.

Ännu ett bra kvartal för Assa Abloy

Så har Assa Abloy redovisat sin delårsrapport för för perioden januari – juni 2017. Under andra kvartalet ökade nettoomsättningen ökade med 8 procent till 19.387 miljoner kronor (17 894), varav 2 procent (4) organisk och 2 procent (4) förvärvad tillväxt.

God tillväxt uppvisades för EMEA, Americas, Global Technologies och Entrance Systems och negativ tillväxt för Asia Pacific.

Avtal om förvärv av fem verksamheter har tecknats under kvartalet. Den sammantagna förväntade årsomsättningen för dessa förvärv är på cirka 900 miljoner.

Företagsnyheter

Videoanalys – säkerhet och mervärden ger stark tillväxt

Marknaden för videoanalys har inte har växt lika snabbt som många förväntat, men den har ändå  fortsatt att växa. Nu förväntas ”deep learning” och videoanalys för kommersiella syften snabba på tillväxten. Tidningen Detektor publicerade i sitt juninummer ett par artiklar om videoanalysmarknaden där representanter från marknadsledande företag inom videoövervakning uttalades sig om efterfrågan, tekniska trender och framtida användning. Alla verkar ha en stark tro på en stark marknad för videoanalys.

Företagsnyheter

Saab rapporterar om fortsatt stark efterfrågan

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har presenterat resultatet för januari-juni 2017 som visar på fortsatt stor etfterfrågan och intresset för Saabs produktportfölj.  

– Detta är ett resultat av produktutveckling, satsningar på forskning och utveckling samt en stark internationell närvaro, säger Saabs VD Håkan Buskhe som framhåller den ökande säkerhetspolitiska oron i omvärlden nu återspeglas  i investeringar i försvar och säkerhet.
– Samtidigt ökar kraven på leverantörer. Lösningar och system ska vara kostnadseffektiva, ha hög förmåga och levereras skyndsamt.

Leverantörer
Till toppen av sidan