SecurityWorldMarket

2017-12-06

Idag inleds handeln med Tempest Securitys aktier på First North

Andrew Spry,VD för Temepest Security.

Tempest Security AB tillförs 39,6 MSEK i nytt kapital genom det erbjudande som offentliggjordes den 16 november 2017.

Emissionslikviden avses primärt utgöra expansionskapital för att uppnå en ökad flexibilitet för att hantera organisk tillväxt, investeringar relaterade till uppbyggnad av larmcentral samt genomförande av framtida potentiella förvärv. Det nya kapitalet är därmed ett viktigt led för att uppfylla Bolagets finansiella mål att nå en omsättning om 500 MSEK inom 3-5 år samt en EBITDA-marginal om lägst 10 procent. Handeln på Nasdaq First North inleds idag, den 6 december 2017. Aktien handlas under kortnamnet TSEC.

– Det kapital som nyemissionen tillför innebär att bolaget står väldigt väl rustat för att ro i land de affärsmöjligheter vi byggt grunderna för under de senaste åren. Vi kan nu ta ställning till förvärv utan att behöva göra avkall på vidare uppbyggnad av organisationen, säger Andrew Spry, ägare och VD. 

– Nu har vi ännu bättre förutsättningar att fortsätta vår tillväxtresa, såväl organiskt som genom förvärv, och nå ut till fler kunder i behov av högkvalitativa säkerhetslösningar. De är också roligt att konstatera att samtliga styrelseledamöter är aktieägare i bolaget efter nyemissionen och, liksom jag och mina medgrundare, ser långsiktigt på Tempest Securitys potential, kommenterar Andrew Spy vidare.

Priset per aktie uppgick till 22 kronor, motsvarande ett värde av det totala antalet aktier i Tempest Security före erbjudandet om 120,3 miljoner kronor  och 159,9 miljoner kronor efter erbjudandets fullföljande.

Nyemissionen omfattade totalt 1 800 000 aktier, motsvarande cirka 25 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter nyemissionens fullföljande. Erbjudandet omfattade ursprungligen även en försäljning av befintliga aktier om totalt 11 miljoner kronor. De säljande aktieägarna har dock beslutat att inte avyttra några aktier i samband med erbjudandet.

Nyemissionen tillför Tempest Security en bruttolikvid om 39,6 miljoner kronor och en nettolikvid om cirka 35,6 miljoner kronor. Emissionslikviden avses primärt utgöra expansionskapital för att uppnå en ökad flexibilitet för att hantera organisk tillväxt, investeringar relaterade till uppbyggnad av larmcentral samt flexibilitet inför genomförande av framtida potentiella förvärv.

Swedbank Robur Fonder AB (Microcap-fonden), Daniel Güner, Invium Partners AB, Navare Invest AB ("Cornerstone Investors") åtog sig att, under vissa villkor, teckna totalt 1 090 907 aktier, motsvarande cirka 15 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter erbjudandets fullföljande. Cornerstone Investors har blivit tilldelade aktier i enlighet med sina respektive åtaganden, dvs. totalt 1 090 907 aktier.

Därtill hade en grupp investerare förklarat sin avsikt att anmäla sig för teckning av aktier, motsvarande cirka 8 procent av nyemissionen och har blivit tilldelade aktier i enlighet med sina respektive avsiktsförklaringar.

Styrelsens ordförande Anders Laurin tillsammans med styrelseledamöterna Cecilia Jinert Johansson och Michael Silfverberg har, i enlighet med deras respektive ansökningar, tilldelats totalt 89 000 aktier, motsvarande ett värde om totalt cirka 2 miljoner kronor. Samtliga styrelseledamöter i Bolaget är därmed aktieägare i bolaget.

I samband med erbjudandet har Tempest Security fått drygt 300 nya aktieägare. De nya aktieägarna inkluderar institutionella investerare samt investerare från allmänheten, styrelseledamöter och anställda i Bolaget.

De fyra största ägarna; Andrew Spry (100 procent av innehavet), Thomas Löfving, (100 procent av innehavet), Thomas Cavas (100 procent av innehavet), Lennarth Ädel (90 procent av innehavet) samt styrelseledamoten Mathias Hermansson (100 procent av innehavet) har förbundit sig att inte utan skriftligt medgivande från Arctic Securities avyttra aktier i Tempest Security förrän minst 12 månader förflutit från första handelsdag. Sammantaget omfattas 5 013 722 aktier av lock-up om 12 månader, vilket utgör cirka 69 procent av aktierna efter erbjudandet.

Handeln i Tempest Securitys aktier inleds på Nasdaq First North idag den 6 december 2017 under kortnamn "TSEC" och med ISIN-kod SE0010469221. Remium Nordic AB har anlitats som likviditetsgarant i Bolagets aktie.

Likviddag är beräknad till den 8 december 2017.

Arctic Securities AS, filial Sverige har varit finansiell rådgivare i samband med erbjudandet. Advokatfirman Vinge har varit legal rådgivare till Bolaget. Arctic Securities AS, filial Sverige är Bolagets Certified Adviser.


Taggar

Företagsnyheter

Handelskammare stöder utredning om polisens kamerabevakning

Det är inte bara polisen och säkerhetsbranschens företrädare som som välkomnar att regeringen tillsätter en utredning för att polisen utan att invänta tillstånd ska kunna sätta upp säkerhetskameror direkt när ett behov uppstår. Även Stockholms Handelskammare reagerar positivt.

– Tryggheten är en grundbult också för att skapa ett bättre näringslivsklimat i brottsutsatta områden, säger Maria Rankka, vd på Stockholms Handelskammare.

Företagsnyheter

VD Christofer tillsammans med medarbetarna Johanna, Helene, Petter och Andreas på Di Gasell-galan i Malmö 27 november.

Svenska Alarm utsedd till Gasell 2017

Svenska Alarm är för andra året i rad ett av Sveriges snabbast växande företag och utses av tidningen Dagens Industri till Di Gasell 2017. Förra året växte larmföretaget med över 60 procent.

– Vårt larmsystem får höga betyg i tester och vi har ett attraktivt erbjudande som kunderna uppskattar. Många nöjda kunder som rekommenderar oss till vänner och bekanta och våra satsningar i digitala kanaler gör att allt fler väljer oss, säger Niklas Halldén, styrelseledamot och medgrundare av Svenska Alarm.

Företagsnyheter

Videoövervakning dominerar försäljningen på den globala marknaden för fysisk säkerhet.

2017 säljs säkerhetselektronik för 246 miljarder kronor

Tillväxten i den fysiska säkerhetsbranschen ökar, enligt en ny rapport från marknadsanalysföretaget Memoori. Men det finns flera stora utmaningar, inte minst hur västerländska företag ska behålla lönsam-het när kinesiska företag pressar ner priserna och tar marknadsandelar.

Memooris rapport Physical Security Business 2017–2022 visar att det totala värdet av fysiska säkerhetsprodukter 2017 (fabrikspriser) är 29,2 miljarder dollar (cirka 246,6 miljarder kronor) – en ökning med cirka 5 procent sedan 2016.

Företagsnyheter

Hammerglass Tillägg skyddar radio-TV-butiken Sjunnes i Helsingborg.

Euronics-butik valde glasklart inbrottsskydd

Gamla radio-TV-butiken Sjunnes i Helsingborg flyttade från Söder till Centrum under november 2017, detta efter att företaget funnits i 60 år, etablerat redan 1958. Butiken, som ingår i Euronics via Perfektgruppen, togs nyligen över av Jonas Schön från sönerna Lennart och Lars Sjunnesson.

Euronics är Europas största fackhandelskedja inom hemelektronik.Det nya attraktiva centrala läget medger större visibilitet för butikens produkter på kvälls- och nattetid, vilket ger marknadsföringsfördelar men också innebär ökad risk för inbrott.

Företagsnyheter

Mediamarkt står inför en kommande nysatsning och det är därför viktigt att den aktör vi samarbetar med också har ett rikstäckande nätverk, säger Per Kaufmann vd Mediamarkt Sverige.

Mediamarkt sluter avtal med Great Security

Great Security har tecknat ett avtal med hemelektronik-varuhuskedjan Mediamarkt i Sverige. Avtalet innebär att Great Security levererar kompletta säkerhetslösningar med larm, lås, kamerasystem och passagelösningar till butikerna runt om i landet.

– Valet föll på Great Security då vi sökte en samarbetspartner med dokumenterad erfarenhet av detaljhandel och effektiva lösningar för inbrottslarm, kamerasystem, passageanläggningar och låsinstallationer. Mediamarkt står inför en kommande nysatsning och det är därför viktigt att den aktör vi samarbetar med också har ett rikstäckande nätverk, säger Per Kaufmann vd Mediamarkt Sverige.

Företagsnyheter

Carreerbuilder lanserar bakgrundskontroll med underrättelsemetod

Genom ett nytt samarbete med SRI (Scandinavian Recruitment Intelligence) breddas CareerBuilders kompentens inom rekryteringsteknologi. Med SRI som partner kommer Careerbuilder att kunna leverera bakgrundskontroller som bygger på underrättelsemetodik. Det nya erbjudandet ska ge arbetsgivare mer trygghet och bättre beslutsgrund i rekryteringsprocessen.

– Det är viktigt att identifiera nya utmaningar i rekryteringsprocessen och att växa med förändringarna på arbetsmarknaden. Behovet av grundliga bakgrundskontroller har aldrig varit större än nu i den ökade rörligheten på arbetsmarknaden, samtidigt som det oroliga omvärldsläget är en tydlig faktor. Genom ett samarbete med SRI är vi väl rustade för denna förändring, säger Anders Selvehed, VD på Careerbuilder i Norden.

Leverantörer
Till toppen av sidan