SecurityWorldMarket

2017-03-14

Avancerad underrättelsemetod för bakgrundskontroll vid rekrytering

Pierre Gudmundsson, grundare och vd för Scandinavian Recruitment Intelligence.

Bakgrundskontroller vid rekrytering av chefer och nyckelmedarbetare blir allt vanligare. Enligt Stockholms Handelskammare gör 7 av 10 arbetsgivare en sökning på kandidaters sociala medier inför en anställning. Nu lanseras Scandinavian Recruitment Intelligence med en helt ny typ av avancerad bakgrundskontroll, baserad på en underrättelsemetod utvecklad av säkerhetsexperter från Försvarsmakten.

En bakgrundskontroll används för att bedöma framtida risker med en kandidat. Det är ofta inte i myndigheternas registerutdrag de allvarligaste riskerna visar sig, utan på digitala plattformar. Scandinavian Recruitment Intelligence analyserar därför även data från så kallad Open source intelligence, OSINT, vilket inkluderar exempelvis chatthistorik, bilder eller aktivitet i forum.

Genom en analys av det digitala beteendet kan säkerhetsexperter dra slutsatser som kandidaten inte själv haft för avsikt att offentliggöra, information man trodde var dold eller privat är i själva verket helt synlig för den med rätt kunskap. Uppskattningsvis kommer cirka en av fem kandidater på något sätt ge utslag i en bakgrundskontroll genomförd av Scandinavian Recruitment Intelligence, det kan till exempel vara ett avvikande socialt beteende på Facebook.

– En bakgrundskontroll är inte framtagen för att vara anklagande eller ”sätta dit någon”, syftet är att det ska vara ett beslutsunderlag inför en rekrytering eller en intervju”. Samtliga bakgrundskontroller utförda av Scandinavian Recruitment Intelligence görs i samtycke med kandidaten, som också får se kontrollen när den är klar och då välja om vi ska skicka den vidare till arbetsgivaren, säger VD och grundare Pierre Gudmundson.

Ytterligare en viktig hörnsten i Scandinavian Recruitment Intelligence är de medarbetare som utför bakgrundskontrollerna. Samtliga analytiker är handplockade från försvarshögskolan.

– Bakgrundskontroller är ett växande fenomen och är intressant för många olika företag som ska tillsätta en tjänst inom en känslig verksamhet. För företag som till exempel läkemedelsbolag, banker och finansaktörer kan en felrekrytering innebära stora säkerhetsrisker. Med en unik underrättelsemetod, förstklassiga analytiker och en analyserande efterbearbetning är vår målsättning att leverera bakgrundskontroller som håller en mycket hög nivå, säger Pierre Gudmundson.

Grundare Pierre Gudmundson har en gedigen erfarenhet från säkerhetsbranschen. Pierre började sin karriär som polis 2009. Han kom då i kontakt med Försvarsmakten dit han rekryterades och arbetade som specialist. Under sina år på Försvarsmakten arbetade Pierre bland annat med att analysera hotbilder, utveckla utrednings- och intervjumetodik, utbilda och agera rådgivande gentemot högre chefer, säkerhetschefer och HR-specialister


Företagsnyheter

Återsamlingsplatsens dag den 6 september

I var fjärde verksamhet saknar medarbetarna en återsamlingsplats vid en utrymning, exempelvis vid brand, bombhot eller gasläcka. Det är mot denna bakgrund som Swesec drar i gång kampanjen Återsamlingsplatsens dag. Det sker genom en uppmaning till alla företag i säkerhetsbranschen om att ställa upp på Återsamlingsplatsens dag onsdagen den 6 september.

– Målet är att all företag över hela landet ska ta sig tid att reflektera över vad man ska göra vid en hastig utrymning och se till att man har en fungerande lösning. Det handlar trots allt om våra liv där varje sekund kan vara livsavgörande, säger P O Swedérus, projektledare bakom kampanjen.

Företagsnyheter

Anders Jonsson, kompetensområdeschef för säkerhet.

Fairdeals nya kompetensområdeschef för säkerhet

Fairdeal Group växer med nya kunder inom offentlig verksamhet och fastighetsbranschen. Bolaget har nu förstärkt sitt team med Anders Jonsson, som utsetts till kompetensområdeschef för säkerhet.

– För mig var det ett enkelt beslut att ta rollen när jag blev erbjuden den. Med min bakgrund inom säkerhetsbranschen och den erfarenhet jag fått i min senaste roll i FM-branschen  ser jag fram emot att få vara en del i Fairdeal Groups team, säger han.

Företagsnyheter

Regeringens utredare Susanne Kaevergaard och justitieminister Morgan Johansson vid presskonferensen där den nya kamerabevakningslagen presenterades.

Förslaget till ny kameraövervakningslag presenterades idag

I dag lämnade regeringens utredare sitt betänkande "En ny kamerabevakningslag" till justitieminister Morgan Johansson. 
– Det finns många delar som känns bra och det gläder mig att utredaren har tagit till sig av modern forskning. För kameraövervakning är ett bra instrument för att både utreda och förebygga brott, kommenterar Björn Eriksson, ordförande i Säkerhetsbranschen, som dock vill avvakta med att göra en helhetsbedömning av förslaget.

Företagsnyheter

Rapid Open-finalisterna: Per Ekman, Toste Hedlund, Martin Ohlsson och Nicklas Bergman flankerade av Mats B. Adman och Ola Lindberg, vd respektive försäljningschef på Rapid Säkerhet.

Rapid Open-finalisterna klara

Igår genomfördes Rapid Open, säkerhetsbranschens äldsta golftävling, för sjuttonde året i rad på Kings Course på Kungsängens GC. Över 80 spelare deltog och konkurrerade om tävlingens fyra finalplatser i strålande sol som dock förbyttes till ett ihärdigt regn den sista timmen.

– Vi skulle ha påbörjat tävlingen en timme tidigare så hade vi sluppit regnet, en klar arrangörsmiss, skämtar Ola Lindberg, försäljningschef på Rapid Säkerhet och tävlingens projektledare.

Leverantörer
Till toppen av sidan