SecurityWorldMarket

2017-03-14

Avancerad underrättelsemetod för bakgrundskontroll vid rekrytering

Pierre Gudmundsson, grundare och vd för Scandinavian Recruitment Intelligence.

Bakgrundskontroller vid rekrytering av chefer och nyckelmedarbetare blir allt vanligare. Enligt Stockholms Handelskammare gör 7 av 10 arbetsgivare en sökning på kandidaters sociala medier inför en anställning. Nu lanseras Scandinavian Recruitment Intelligence med en helt ny typ av avancerad bakgrundskontroll, baserad på en underrättelsemetod utvecklad av säkerhetsexperter från Försvarsmakten.

En bakgrundskontroll används för att bedöma framtida risker med en kandidat. Det är ofta inte i myndigheternas registerutdrag de allvarligaste riskerna visar sig, utan på digitala plattformar. Scandinavian Recruitment Intelligence analyserar därför även data från så kallad Open source intelligence, OSINT, vilket inkluderar exempelvis chatthistorik, bilder eller aktivitet i forum.

Genom en analys av det digitala beteendet kan säkerhetsexperter dra slutsatser som kandidaten inte själv haft för avsikt att offentliggöra, information man trodde var dold eller privat är i själva verket helt synlig för den med rätt kunskap. Uppskattningsvis kommer cirka en av fem kandidater på något sätt ge utslag i en bakgrundskontroll genomförd av Scandinavian Recruitment Intelligence, det kan till exempel vara ett avvikande socialt beteende på Facebook.

– En bakgrundskontroll är inte framtagen för att vara anklagande eller ”sätta dit någon”, syftet är att det ska vara ett beslutsunderlag inför en rekrytering eller en intervju”. Samtliga bakgrundskontroller utförda av Scandinavian Recruitment Intelligence görs i samtycke med kandidaten, som också får se kontrollen när den är klar och då välja om vi ska skicka den vidare till arbetsgivaren, säger VD och grundare Pierre Gudmundson.

Ytterligare en viktig hörnsten i Scandinavian Recruitment Intelligence är de medarbetare som utför bakgrundskontrollerna. Samtliga analytiker är handplockade från försvarshögskolan.

– Bakgrundskontroller är ett växande fenomen och är intressant för många olika företag som ska tillsätta en tjänst inom en känslig verksamhet. För företag som till exempel läkemedelsbolag, banker och finansaktörer kan en felrekrytering innebära stora säkerhetsrisker. Med en unik underrättelsemetod, förstklassiga analytiker och en analyserande efterbearbetning är vår målsättning att leverera bakgrundskontroller som håller en mycket hög nivå, säger Pierre Gudmundson.

Grundare Pierre Gudmundson har en gedigen erfarenhet från säkerhetsbranschen. Pierre började sin karriär som polis 2009. Han kom då i kontakt med Försvarsmakten dit han rekryterades och arbetade som specialist. Under sina år på Försvarsmakten arbetade Pierre bland annat med att analysera hotbilder, utveckla utrednings- och intervjumetodik, utbilda och agera rådgivande gentemot högre chefer, säkerhetschefer och HR-specialister


Företagsnyheter

Imorgon presenteras vinnarna av Detektor International Awards

I samband med Sectechs öppningsdag – den 21 november – presenteras årets 12 mottagare av utmärkelsen Detektor International Award 2017 i Victoriahallen på Stockholmsmässan.

Bakom arrangemanget står facktidningen Detektor International som listat de produkter och tjänster redaktionen anser allra bäst representerar innovation och kundnytta inom fysisk säkerhet 2017.

Kategorierna som Detektor International Award-nomineringarna avser är Videoövervakning, ID- & Passerkontroll, Larm & Detektion samt den nytillkomna kategorin för IoT-säkerhetsprodukter. Inom varje kategori utses en vinnande produkt (Best Product Award) och övriga två finalister får utmärkelsen Innovative Achievement Award.

Företagsnyheter

Säkerhet Plus-bilagan i Dagens Industri ute idag

Allt inför Sectech-mässan, Internet of Things och säkerhetssystem och en ny rapport om säkerhetskamerors brottspreventiva effekt exempel på innehåll Säkerhets Plus utkom idag som bilaga i Dagens Industri. 
– Utgivningen av Säkerhet Plus är en tradition som vi avser fortsätta med. Det är viktigt att nå ut till näringslivet med information kring säkerhetsbranschen och vad den har att erbjuda, säger Lennart Alexandrie, vd för säkerhetsförlaget AR Media International som utgett Säkerhet Plus sedan 1997.

Företagsnyheter

https://youtu.be/MSGuv0kPMTI

Webb-tv: Säkerhetsindustrins tunga namn ger sin syn på cybersäkerhet

Säkerhetsprodukter som kapats och använts för att distribuera skadlig kod har Detektor och Securityworldmarket rapporterat om under det gångna året. Framför allt har det varit kameror och NVR-enheter som hackats och därigenom öppnat upp för kostsamma nätverksattacker.  
Detektor TV Magazine har träffat flera ledande företrädare för den globala säkerhetsbranschens verkliga tungviktare för höra om hur de ser på cybersäkerhet.

Leverantörer
Till toppen av sidan