SecurityWorldMarket

2017-12-01

Alliansen kräver avskaffat tillståndskrav för polisens kameraövervakning

”Ikraftträdandet av den nya lagen får inte försenas av denna komplettering varför arbetet med att ta fram ett sådant förslag bör prioriteras”, skriver allianspartierna.

Senast när den nya kamerabevakningslagen träder i kraft bör tillståndskravet för polisens kameraövervakning avskaffas och ersättas av anmälningsplikt. Det menar de rättspolitiska talespersonerna för allianspartierna i ett gemensamt utskottsinitiativ.

Regeringen tillsatte den 26 november 2015 en utredning för att se över kameraövervakningslagen. När regeringens utredning presenterade förslag till en helt ny kamerabevakningslag konstaterade dock många att förslaget inte skulle göra det enklare för polisen att bedriva nödvändig kameraövervakning.

Detta har föranlett en diskussion om huruvida tillståndskravet för polisens kameraövervakning bör avskaffas helt och ersättas av anmälningsplikt. Nu har Tomas Tobé (M), Johan Hedin (C), Roger Haddad (L) och Andreas Carlson (KD) tagit frågan till i justitieutskottet.

”Polisen måste kunna agera mycket snabbare än i dag för att bryta situationer där otryggheten är mycket stor på brottsutsatta platser”, skriver de i det gemensamma initiativet.

De kritiserar även regeringen för att inte vara tillräckligt snara med att komplettera förslaget från utredningen.

”Istället för att skyndsamt komplettera bristerna i utredningens förslag vill regeringen först genomföra utredningens förslag för att sedan genomföra eventuella ändringar vad gäller polisens tillståndsplikt. Risken är stor att en sådan förändring tar för lång tid”, skriver de i det gemensamma initiativet.

Allianspartierna menar att riksdagen bör tillkännage för regeringen att senast när den nya kamerabevakningslagen träder i kraft ska tillståndskravet för polisens kameraövervakning avskaffas och ersättas av anmälningsplikt.

”Ikraftträdandet av den nya lagen får inte försenas av denna komplettering varför arbetet med att ta fram ett sådant förslag bör prioriteras”, skriver de.


Företagsnyheter

Handelskammare stöder utredning om polisens kamerabevakning

Det är inte bara polisen och säkerhetsbranschens företrädare som som välkomnar att regeringen tillsätter en utredning för att polisen utan att invänta tillstånd ska kunna sätta upp säkerhetskameror direkt när ett behov uppstår. Även Stockholms Handelskammare reagerar positivt.

– Tryggheten är en grundbult också för att skapa ett bättre näringslivsklimat i brottsutsatta områden, säger Maria Rankka, vd på Stockholms Handelskammare.

Företagsnyheter

VD Christofer tillsammans med medarbetarna Johanna, Helene, Petter och Andreas på Di Gasell-galan i Malmö 27 november.

Svenska Alarm utsedd till Gasell 2017

Svenska Alarm är för andra året i rad ett av Sveriges snabbast växande företag och utses av tidningen Dagens Industri till Di Gasell 2017. Förra året växte larmföretaget med över 60 procent.

– Vårt larmsystem får höga betyg i tester och vi har ett attraktivt erbjudande som kunderna uppskattar. Många nöjda kunder som rekommenderar oss till vänner och bekanta och våra satsningar i digitala kanaler gör att allt fler väljer oss, säger Niklas Halldén, styrelseledamot och medgrundare av Svenska Alarm.

Företagsnyheter

Videoövervakning dominerar försäljningen på den globala marknaden för fysisk säkerhet.

2017 säljs säkerhetselektronik för 246 miljarder kronor

Tillväxten i den fysiska säkerhetsbranschen ökar, enligt en ny rapport från marknadsanalysföretaget Memoori. Men det finns flera stora utmaningar, inte minst hur västerländska företag ska behålla lönsam-het när kinesiska företag pressar ner priserna och tar marknadsandelar.

Memooris rapport Physical Security Business 2017–2022 visar att det totala värdet av fysiska säkerhetsprodukter 2017 (fabrikspriser) är 29,2 miljarder dollar (cirka 246,6 miljarder kronor) – en ökning med cirka 5 procent sedan 2016.

Företagsnyheter

Hammerglass Tillägg skyddar radio-TV-butiken Sjunnes i Helsingborg.

Euronics-butik valde glasklart inbrottsskydd

Gamla radio-TV-butiken Sjunnes i Helsingborg flyttade från Söder till Centrum under november 2017, detta efter att företaget funnits i 60 år, etablerat redan 1958. Butiken, som ingår i Euronics via Perfektgruppen, togs nyligen över av Jonas Schön från sönerna Lennart och Lars Sjunnesson.

Euronics är Europas största fackhandelskedja inom hemelektronik.Det nya attraktiva centrala läget medger större visibilitet för butikens produkter på kvälls- och nattetid, vilket ger marknadsföringsfördelar men också innebär ökad risk för inbrott.

Företagsnyheter

Mediamarkt står inför en kommande nysatsning och det är därför viktigt att den aktör vi samarbetar med också har ett rikstäckande nätverk, säger Per Kaufmann vd Mediamarkt Sverige.

Mediamarkt sluter avtal med Great Security

Great Security har tecknat ett avtal med hemelektronik-varuhuskedjan Mediamarkt i Sverige. Avtalet innebär att Great Security levererar kompletta säkerhetslösningar med larm, lås, kamerasystem och passagelösningar till butikerna runt om i landet.

– Valet föll på Great Security då vi sökte en samarbetspartner med dokumenterad erfarenhet av detaljhandel och effektiva lösningar för inbrottslarm, kamerasystem, passageanläggningar och låsinstallationer. Mediamarkt står inför en kommande nysatsning och det är därför viktigt att den aktör vi samarbetar med också har ett rikstäckande nätverk, säger Per Kaufmann vd Mediamarkt Sverige.

Företagsnyheter

Carreerbuilder lanserar bakgrundskontroll med underrättelsemetod

Genom ett nytt samarbete med SRI (Scandinavian Recruitment Intelligence) breddas CareerBuilders kompentens inom rekryteringsteknologi. Med SRI som partner kommer Careerbuilder att kunna leverera bakgrundskontroller som bygger på underrättelsemetodik. Det nya erbjudandet ska ge arbetsgivare mer trygghet och bättre beslutsgrund i rekryteringsprocessen.

– Det är viktigt att identifiera nya utmaningar i rekryteringsprocessen och att växa med förändringarna på arbetsmarknaden. Behovet av grundliga bakgrundskontroller har aldrig varit större än nu i den ökade rörligheten på arbetsmarknaden, samtidigt som det oroliga omvärldsläget är en tydlig faktor. Genom ett samarbete med SRI är vi väl rustade för denna förändring, säger Anders Selvehed, VD på Careerbuilder i Norden.

Leverantörer
Till toppen av sidan