SecurityWorldMarket
Företagsinformation
eXting AB
Sollentunavägen 82-84
191 40 Sollentuna
Sweden
E-post: info@exting.se
Webb: www.exting.se
Tel: 08-441 40 80

Om företaget

Exting AB arbetar med släcksystem med de kemiska gaserna FM-200 och Novec 1230 samt med inertgassystem och vattendimma. Företaget är även generalagent i Norden för värmedetektorkabeln Protoctowire och erbjuder det största utbudet av samplingssystem på den svenska marknaden.

Produktområden

Brandskyddsprodukter
Brandskyddsprodukter

Produkter

EX-Safe

Komplett släcksystem med släckcentral, detektorer och släckgaserna FM-200 och Novec 1230. 1HE - skapat för 19" dataskåp. Ojämförligt i snabbhet och lagringsutrymme.

EX-55

EX-55 består av argon och kväve till lika delar. Denna gasblandning är ett effektivt släckmedel som släcker bränder utan fara för människor, miljö, materiel eller utrustning.

EX-200
Snabbt och effektivt släcksystem med gasen FM-200 som har en maximal utströmningstid på 10 sekunder. Lagringsutrymmet är minimalt och det lämnar inga rester och skadar inte elektronik. Dessutom helt ofarligt för människor vid släckande koncentration.
EX-1230
Snabbt och effektivt släcksystem med gasen Novec 1230 som har en maximal utströmningstid på 10 sekunder. Lagringsutrymmet är något större än för FM-200. EX-1230 lämnar inga rester och skadar inte elektronik. Dessutom helt ofarligt för människor vid släckande koncentration och minimal miljöpåverkan.
EX-Fog

Är ett system med vattendimma som kräver en minimalt vattenmängd och släcker bränder snabbt och effektivt. Det arbetar med 6 bar, vilket gör det till ett lågtryckssystem med alla dess fördelar.

Nyheter

Leverantörer
Till toppen av sidan