SecurityWorldMarket
Företagsinformation
Contal Security AB
Marieholmsgatan 64, plan 02
415 02 Göteborg
Sweden
E-post: info@contal.se
Webb: www.contal.se
Tel: 031-703 06 50

Om företaget

Contal Security AB erbjuder helhetslösningar inom digital in- och utalarmering (Telecall),  larmöverföring (CAT12CE) samt integrerade system och passersystem (Contal Nova).
Med flexibla och väl utformade system av hög kvalitet, hjälper vi våra kunder att förkorta ledtiden mellan larm och åtgärd.

Vi har en gedigen erfarenhet och kompetens inom utveckling och produktframställning från egen fabrik av tekniskt avancerade, kostnadseffektiva och användarvänliga säkerhetsprodukter.
Vi är ett av Sveriges ledande företag inom digitala systemlösningar och levererar olika lösningar för digital in- och utalarmering till såväl privata som statliga och kommunala verksamheter.
Våra systemlösningar finns t ex installerade på närmare 150 räddningstjänster i landet.

Vi erbjuder även projektering, installation och driftsättning av våra produkter samt utveckling och konstruktion av skräddarsydda system.
Vi erbjuder givetvis också kundanpassade utbildningar med en blandning av teori och simulerade praktiska övningar samt service och support.

Tillsammans med Contal OK i Slovakien, arbetar vi internationellt och kan på så sätt tillgodose våra kunder, Europas allra senaste teknik.

Produktområden

Passerkontroll
Passerkontroll
Passersystem
Integrerade system
Integrerade system
Annat
Systemintegratör
Brandlarm
Larmkommunikation

Produkter

Contal Nova
Contal Nova,  Contals nya egenutvecklade integrerade säkerhetssystem Contal Nova™ är ett modernt Server, Klientbaserat säkerhetssystem. Systemet är ett modulbaserat säkerhetssystem och lämpar sig för mindre anläggningar med behov av enstaka larm med ett fåtal kortläsare och några kortanvändare till stora företag med högre krav på säkerhet, effektiv administration och användarvänlighet. Framtida säkerhetssystem bygger på en kombination av högteknologiska säkerhetsprodukter, enkla användargränssnitt och avancerad datateknik. I Contal Nova integreras dessa funktioner för en enhetlig presentation och larmhantering.
Telecall

Telecall, Contals egentillverkade produkt är ett komplett digitalt in- och utalarmeringssystem anpassat till kommuner, landsting och räddningstjänst och andra typer av larmcentraler. Systemet är avsett för både överföring av larm och mottagning av larminformation från ett objekt, till en eller flera larmmottagare samt till utförande insatser. Telecall systemet är i sin uppbyggnad mycket robust och driftsäkert. För att tidigt upptäcka fel eller upptäcka avvikelser innan det innebär driftstörningar innehåller systemet flera övervakningsfunktioner. I ett typiskt system är alla "Single Point of Failure" eliminerade. Det finns alltid minst en alternativ väg att presentera larmet.

CAT12CE - TCP/IP

CAT12CE är avsedd för fast anslutning primärt via Internet och sekundärt trådlöst GPRS över GSM-nätet. Larm på ingång i larmsändaren överförs primärt till i förväg vald central för larmmottagning via Ethernet, alternativt trådlöst via GPRS. Vid utebliven kvittens från primär larmcentral skickas larmet till vald reservcentral. Fjärrkonfigurering från TeleCall Serverprogram eller från webbläsare via säker anslutning över Internet utan krav på särskilt setup program.

CIS
Contal Information System -CIS är ett presentationssystem som medger export av händelser och larm i multimediaformat (text, bild, ljud och video) till externa presentationsenheter. Boxen används i CIS för anslutning av projektorer, TV, dataskärmar och kameror mot ett Ethernet nätverk.
Boxen finns i två utföranden. En för fast anslutning, CIS BB och en för trådlös, CIS BB WiFi, anslutning mot Ethernet. Boxen är pga. sin kompakta konstruktion idealisk att använda i installationer där utrymmet är begränsat.

Nyheter

Leverantörer
Till toppen av sidan