SecurityWorldMarket
Företagsinformation
COBS AB
Box 9242
400 95 Göteborg
Sweden
E-post: sales@cobs.se
Webb: www.cobs.se
Tel: +46 31 333 38 40

Om företaget

COBS AB är ett av Sveriges ledande företag inom larm- och meddelandedistribution för trådlös kommunikation med eller utan talmöjlighet. Med utgångspunkt inom trådlösa teknologier har vi utvecklat en rad olika funktioner med fokus på säker och trygg kommunikation. Våra terminaler kan användas som bärbara telefoner, men även som robusta kommunikationsverktyg för larm och meddelande. Våra kunder återfinns inom säkerhetskrävande miljöer såsom hälso- och sjukvården, industrin, kriminalvården, handeln, hotell och skolor.

Produktområden

Personlarm/Överfallslarm
Personlarm/Överfallslarm

Produkter

Hälso- och sjukvård, psykiatri och omvårdnad

COBS kommunikationslösningar för hälso- och sjukvården består av användarvänliga funktioner som ger användaren trygg och flexibel kommunikation.

 • Meddelande distribution i verksamheten.
  Integrering i ny eller befintlig infrastruktur med text och larm i trådlös terminal.
 • Vårdlarm.
  Direktkontakt med patient.
 • Distribuering av akutlarm.
  Larm med högsta prioritet distribueras på snabbaste och säkraste sätt.
 • Överfallslarm med eller utan positionering.
  Personal i trängda situationer kan snabbt kalla på hjälp. Positionering är tidskritisk beroende på hur omgivningen ser ut.
 • Systemintegration mot befintliga sjukhussystem & trygghetssystem.
  För information direkt till en trådlös terminal eller interaktiv display.
Industri

Inom industrin integrerar vi människa, maskin och system med hjälp av en rad användarvänliga funktioner som ger användaren en trygg och flexibel kommunikation.

 • Meddelande distribution i verksamheten.
  Besked och kvittens direkt i den trådlösa terminalen.
 • Process & Produktionslarms integrering.
  Larm eller meddelande som går direkt till berörd personal eller grupp av personer.
 • Larm för ensamarbete.
  Möjlighet med snabb och säker kontakt för att underlätta ensamarbetet.
 • Överfallslarm med eller utan positionering.
  Mottagaren får exakt information om var den utsatte befinner sig.
 • Integration mot övriga system.
  Information direkt i den trådlösa telefonen t.ex. brandlarm, fastighetslarm och underhållslarm.
Säkerhet

Pålitlig kommunikationslösning innebär trygghet på arbetsplatser där hotfulla situationer kan uppstå. Hjälp kan påkallas med ett enkelt tryck på den trådlösa larmknappen eller terminalen.

 • Meddelande distribution i verksamheten.
  Besked och kvittens direkt i den trådlösa terminalen.
 • Personlarm, överfallslarm eller bråklarm.
  Larm går direkt till berörd personal eller grupp av personer.
 • Larm för ensamarbete.
  Möjlighet för snabb och säker kontakt med andra t.ex. vaktrondering.
 • Överfallslarm med eller utan positionering.
  Mottagaren får exakt information om var den utsatte befinner sig.
 • Rums- och cellkommunikation.
  Kommunikation med vårdrum, cell, avdelning eller andra kollegor oavsett var personalen befinner sig.
Handel

För handeln bygger vi lösningar med säkra och kostnadseffektiva funktioner som ger användaren trygg och flexibel kommunikation. Vi har lösningar för alla typer av användare.

 • Meddelande distribution i verksamheten.
  Besked och kvittens direkt i den trådlösa terminalen.
 • Mobilitet.
  Stor frihet som kan effektivisera internkommunikationen.
 • Personlig säkerhet.
  Endast ett knapptryck sänder ett larm till t.ex. kollegor i närheten. Ger möjlighet för snabb kontakt med andra.
 • Överfallslarm med eller utan positionering.
  Mottagaren får exakt information om var den utsatte befinner sig.
 • Integration mot övriga system.
  Information direkt i den trådlösa terminalen från t.ex. butikslarm, brandlarm eller fastighetslarm.

Nyheter

Leverantörer
Till toppen av sidan