Om man skal velge et tema der selve utfordringen er å øke oppmerksomheten og kunnskapsnivået i sikkerhetsbransjen er intelligent video et bra valg. Det finnes mange spørsmål å belyse når det gjelder denne nye og potensielt kraftfulle teknologien. Hva kan forventes av intelligent video? Hvordan fungerer det? Hvilken ”Return on Investment” (ROI) kan man håpe på? Disse og mange andre spørsmål blir besvart i denne artikkelen.