Lenel Systems International Inc. er en programvareprodusent som etablerte seg i sikkerhetsbransjen ganske sent. Det er sikkert IT-bakgrunnen som er grunnen til at Lenel allerede fra starten av satset på en åpen systemarkitektur som er maskinvareuavhengig, til forskjell fra mange produsenter som har sine røtter innen sikkerhetsindustrien. Er veien Lenel går den fremtidige retningen? I dette intervjuet spør Detektor Tore Brænna, Lenels visepresident i Europa hvordan han ser på utviklingen i sikkerhetsmarkedet generelt og Lenel Systems International spesielt.