SecurityWorldMarket

07.07.2017

Vil øke sikkerheten ved store arrangementer

Myndigheter og arrangører viser større interesse enn tidligere for sikkerhet ved store arrangementer. Nå har DSB oppdatert veilederen for å møte dagens behov.

Veilederen kommer nå i 2. reviderte utgave. Den er ment å være en håndbok og et verktøy til nytte for både arrangører og myndigheter i deres arbeid med sikkerhet ved store arrangementer.

DSB og andre myndigheter opplever økt interesse for veilederen på bakgrunn av uønskede hendelser og terroranslag rettet mot nettopp store arrangementer den senere tid.

Kapitlene om risikovurdering og sikkerhetsplanlegging, organisering av sikkerhetsfunksjon og ikke minst kapitlet om beredskap for alvorlige hendelser er ikke endret vesentlig ved denne revisjonen, men interessen og motivasjonen for å sette seg inn i stoffet har utvilsomt økt. I rettspraksis på området vises det også til at arrangører bør kjenne til det som står i veilederen, særlig i og med at stoffet i veilederen er samlet og lett tilgjengelig for dem.

Det er også lagt inn et nytt vedlegg med overordnede retningslinjer for medisinsk beredskap fra Helsedirektoratet.

- I forbindelse med utviklingen vi ser i dag med økende antall store arrangement, terroranslag og andre hendelser med personskade til følge, er dette et særlig viktig tilskudd til veilederen. Vedlegget er for øvrig i overenstemmelse med retningslinjer for medisinsk beredskap ved idrettsarrangementer i Norge som kom i juni 2017, heter det fra DSB.

- Kilde: DSB


Bedriftsnyheter

AI, IoT og andre trender som kan bidra til økt trygghet i samfunnet

Danmarks største sikkerhetsmesse, Security User Expo, byr virkelig på enestående muligheter for å få et godt innblikk i sikkerhetsmarkedets tilbud – både fra et dansk nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Security User Expo i København finner sted den 27-28 september.

Terrortrusler, videoanalyse, cybersikkerhet og IoT er temaer for minikonferansene. Smarte løsninger til større fysisk sikkerhet dominerer messen.

Bedriftsnyheter

Martin Gren mener at cybersikkerhet kan være en utmerket mulighet for bransjen om den tas på alvor og at sluttkundene forstår farene.

Cybertrusler bekymrer produsenter av produkter innen fysisk sikkerhet

Både bevisstheten og uroen for cybersikkerhet har økt kraftig. Uroen gjelder også hos sikkerhetsindustriens produsenter. Den konklusjonen drar fagbladet Detektor i sitt første høstnummer (4/2017) etter å ha intervjuet ledende representanter for flere av de globale produsentene for å høre hvordan de stiller seg til problemet.

– Hver lenke har betydning for cybersikkerheten, fra sluttkunder til installatører og produsenter, sier Jiaqi Gao hos Dahua.

Bedriftsnyheter

Safe4´s samarbeidspartner, Secits, inngår avtale med Elajo El & energiteknik

Safe4s samarbeidspartner, SECITS, inngår en betydelig avtale for IT baserte sikkerhetstjenester med et av Sveriges ledende selskaper innen el-, mekanikk- og energi, Elajos El & Energiteknik.  Avtalen er verdsatt til ca. 6 millioner kroner per år, og innebærer att SECITS vil levere kameraløsninger og sikker datakommunikasjon til Elajos kunder. Inkludert i avtalen er alarmstasjonstjenester hvor Safe4s alarmoperatører mottar og behandler innbrudds- og brannalarmsignaler.

Produktnyheter

BVMS 7.5 Viewer er en ny variant rettet mot små og mellomstore applikasjoner

Gratis Video Management System for små og mellomstore bedrifter

Med Bosch Video Management System (BVMS) 7.5 har Bosch utvidet sitt sortiment innen VMS. BVMS 7.5 Viewer er en ny variant som er rettet mot små og mellomstore applikasjoner. Denne kostnadsfrie inngangsversjonen av Boschs eksisterende management system gjør det mulig for småbedrifter å vise flere live-videostrømmer fra sine overvåkingskamera i høy oppløsning. Det gjør det også mulig å spille av innspilt video samt å utføre avanserte søkninger på innspilt material.

Leverandører
Tilbake til toppen