SecurityWorldMarket

04.09.2017

Nye nød- og sikkerhetstjenester for oppdrettsnæringen

Telenor Kystradio har sammen med Furuno Norge AS utviklet et konsept for overvåkning av personalarmer tilpasset oppdrettsnæringen. Telenor Kystradio lanserer samtidig et tilbud om dedikerte radiokanaler for oppdrettsnæringen, som er integrert i Furunos sikkerhetssystem.

Telenor Kystradio og Furuno Norge AS har inngått en avtale om overvåkning av personalarmer tilpasset oppdrettsnæringen. Furuno Norge har utviklet et avansert sikkerhetssystem for oppdrettsanlegg for blant annet å varsle mann over bord, alvorlige ulykker, materielle skader og tyveri.

Systemet benytter personalarmer som aktiveres automatisk dersom en ansatt faller i sjøen. Opplysninger om GPS-posisjon og identitet sendes direkte til Telenor Kystradios døgnbemannede stasjon i Bodø.

– Vi ser svært positivt på samarbeidet mellom Telenor Kystradio og Furuno Norge. Med dette går to av de store aktørene sammen om å tilby en helhetlig løsning for å ivareta oppdrettsnæringens behov for både personlig sikkerhet ute på anleggene, sentralt alarmanlegg for alle typer alarmer, og ikke minst en robust radiokommunikasjonsløsning til bruk i det daglige arbeidet ute på anleggene, sier Furunos administrerende direktør Trond Strømmen.

Telenor Kystradio lanserer samtidig nye radiokanaler som er tilpasset bruk på maritime VHF-radioer.

– Oppdrettsnæringen får nå tilbud om egne radiokanaler som de kan bruke til intern kommunikasjon (walkie-talkie) uten forstyrrelser fra andre brukere. En stor fordel med vår løsning er at de bruker samme radioenheter som de ellers benytter til nødkommunikasjon mot det maritime nødnettet, sier Terje Hammer, direktør i Telenor Kystradio.

De nye dedikerte radiokanalene med tilhørende håndholdte apparater er integrert inn i Furuno Norges sikkerhetssystem, slik at ett og samme system ivaretar både personlig sikkerhet og behov for arbeidskommunikasjon.

- Kilde: nyteknikk


Bedriftsnyheter

Safe4´s samarbeidspartner, Secits, inngår avtale med Elajo El & energiteknik

Safe4s samarbeidspartner, SECITS, inngår en betydelig avtale for IT baserte sikkerhetstjenester med et av Sveriges ledende selskaper innen el-, mekanikk- og energi, Elajos El & Energiteknik.  Avtalen er verdsatt til ca. 6 millioner kroner per år, og innebærer att SECITS vil levere kameraløsninger og sikker datakommunikasjon til Elajos kunder. Inkludert i avtalen er alarmstasjonstjenester hvor Safe4s alarmoperatører mottar og behandler innbrudds- og brannalarmsignaler.

Produktnyheter

BVMS 7.5 Viewer er en ny variant rettet mot små og mellomstore applikasjoner

Gratis Video Management System for små og mellomstore bedrifter

Med Bosch Video Management System (BVMS) 7.5 har Bosch utvidet sitt sortiment innen VMS. BVMS 7.5 Viewer er en ny variant som er rettet mot små og mellomstore applikasjoner. Denne kostnadsfrie inngangsversjonen av Boschs eksisterende management system gjør det mulig for småbedrifter å vise flere live-videostrømmer fra sine overvåkingskamera i høy oppløsning. Det gjør det også mulig å spille av innspilt video samt å utføre avanserte søkninger på innspilt material.

Leverandører
Tilbake til toppen