SecurityWorldMarket

26.06.2017

Nå kommer europeiske regler for droner

Utviklingen av droneteknologien har eksplodert i løpet av de siste par årene, og droner brukes til alt fra pakkelevering til spillefilm-opptak, sikkerhet og miljøovervåkning.

Derfor er det på høy tid at EU får et felles regelverk for flygning med droner, blant annet et kontrollsystem som kan sikre effektiv og sikker dronetrafikk, og de grunnleggende funksjonene skal være klare allerede i 2019. Dette melder EU-kommisjonen, som nå har offentliggjort et rammeverk som de i november i fjor bestilte hos Sesar Joint Undertaking; en gruppe eksperter innen utvikling av luftfartskontroll.

Prosjektet heter U-Space og henviser til det lave luftrommet fra 0-150 meter, hvor dronene i hovedsak vil fly. Plantegningen er ikke et lovforslag, men skal danne grunnlaget for en politisk diskusjon rundt vilkårene for en europeisk dronepolitikk.

– Droner innebærer innovasjon, nye tjenester for borgerne, nye forretningsmodeller og et enormt potensial for økonomisk vekst. Vi har behov for at EU tar på seg en lederposisjon, og har et sikkert marked for dronetjenester på plass i 2019, sier EUs transportminister Violeta Bulc i en pressemelding.

Første fase klar i 2019

U-Space kommer til å bli et overordnet regelverk som omfatter hele droneområdet, enten de flyr innenfor synsfeltet eller ikke, om det er på landet eller i byer, og om de brukes til kommersielle, private, forskningsmessige eller militære formål.

Fra 2019 skal systemet omfatte registrering av droner og operatører, elektronisk identifikasjon av dronene, samt geo-fencing der geografiske arealer blir digitalt markert som for eksempel tilgjengelige eller forbudte områder – altså en form for virtuell inngjerding.

På lengre sikt legger Sesar opp til fire faser, som til slutt skal ende opp i et system der dronene kommuniserer med hverandre, infrastrukturen og den bemannede luftfarten for å unngå kollisjoner og fly mest mulig effektivt.

I takt med at autonomiseringsgraden til dronene blir høyere, må det også innebære automatisk datadeling omkring vær- og trafikkforhold, slik at de kan velge den beste ruten, skriver Sesar i den såkalte plantegningen av prosjektet. Her understreker de at hensynet til datasikkerhet og beskyttelse mot overvåkning naturligvis også skal behandles i takt med at U-Space-reglene utvides.

Der er ikke satt noen endelig dato for når alle funksjonene skal være iverksatt.

Forventer lovgivning etter sommeren

Foreløpig er den europeiske myndigheten for luftfartssikkerhet EASA i ferd med å fastsette noen konkrete sikkerhetsregler sammen med medlemslandene i unionen, og EU-kommisjonen forventer at disse reglene vil bli vedtatt av både EU-parlamentet og Ministerrådet i løpet av de neste par månedene.

Kommisjonen opplyser at de vil finansiere konkrete prosjekter som fokuserer på å integrere droner i den allmenne trafikkstyringen av luftfarten, samt nedsette en ekspertgruppe som skal hjelpe til med utviklingen av en europeisk dronepolitikk.

- Kilde: TU


Bedriftsnyheter

AI, IoT og andre trender som kan bidra til økt trygghet i samfunnet

Danmarks største sikkerhetsmesse, Security User Expo, byr virkelig på enestående muligheter for å få et godt innblikk i sikkerhetsmarkedets tilbud – både fra et dansk nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Security User Expo i København finner sted den 27-28 september.

Terrortrusler, videoanalyse, cybersikkerhet og IoT er temaer for minikonferansene. Smarte løsninger til større fysisk sikkerhet dominerer messen.

Bedriftsnyheter

Martin Gren mener at cybersikkerhet kan være en utmerket mulighet for bransjen om den tas på alvor og at sluttkundene forstår farene.

Cybertrusler bekymrer produsenter av produkter innen fysisk sikkerhet

Både bevisstheten og uroen for cybersikkerhet har økt kraftig. Uroen gjelder også hos sikkerhetsindustriens produsenter. Den konklusjonen drar fagbladet Detektor i sitt første høstnummer (4/2017) etter å ha intervjuet ledende representanter for flere av de globale produsentene for å høre hvordan de stiller seg til problemet.

– Hver lenke har betydning for cybersikkerheten, fra sluttkunder til installatører og produsenter, sier Jiaqi Gao hos Dahua.

Bedriftsnyheter

Safe4´s samarbeidspartner, Secits, inngår avtale med Elajo El & energiteknik

Safe4s samarbeidspartner, SECITS, inngår en betydelig avtale for IT baserte sikkerhetstjenester med et av Sveriges ledende selskaper innen el-, mekanikk- og energi, Elajos El & Energiteknik.  Avtalen er verdsatt til ca. 6 millioner kroner per år, og innebærer att SECITS vil levere kameraløsninger og sikker datakommunikasjon til Elajos kunder. Inkludert i avtalen er alarmstasjonstjenester hvor Safe4s alarmoperatører mottar og behandler innbrudds- og brannalarmsignaler.

Produktnyheter

BVMS 7.5 Viewer er en ny variant rettet mot små og mellomstore applikasjoner

Gratis Video Management System for små og mellomstore bedrifter

Med Bosch Video Management System (BVMS) 7.5 har Bosch utvidet sitt sortiment innen VMS. BVMS 7.5 Viewer er en ny variant som er rettet mot små og mellomstore applikasjoner. Denne kostnadsfrie inngangsversjonen av Boschs eksisterende management system gjør det mulig for småbedrifter å vise flere live-videostrømmer fra sine overvåkingskamera i høy oppløsning. Det gjør det også mulig å spille av innspilt video samt å utføre avanserte søkninger på innspilt material.

Leverandører
Tilbake til toppen