SecurityWorldMarket

17.07.2017

Økende behov for Sivilforsvaret

Halvårsstatistikken for Sivilforsvaret viser at etaten er en vesentlig bidragsyter i det nasjonale og lokale beredskapsarbeidet, både ved økende etterspørselen etter forsterkning og i bredden av leveransen.

Det er en økning i antall innsatser de siste årene. Fra 159 innsatser i 2010, til et gjennomsnitt på 214 innsatser årlig i etterkant. Rekordåret var 2014 med 291 innsatser. Så langt i 2017 har Sivilforsvaret vært i 90 innsatser. De største innsatsene med tanke på mannskapsressurser har vært ved søk etter savnede personer.

Stor bredde

Sivilforsvaret brukes på flere innsatsområder enn tidligere. Sivilforsvaret har stor bredde i forsterkningsevnen og får mange ulike bistandsanmodninger. For første halvår kan det nevnes bistand ved store utfall av EKOM i Finnmark og funn av gammel flybombe i Vestfold. Videre har Sivilforsvaret mottatt bistandsanmodning fra politiet vedrørende sykkel-VM i Bergen i september og deltar i det tverretatlige planleggingsarbeidet for forsterket beredskap ved arrangementet.

Særlig har leveranse av vakthold og sikring, og telt med lys og varme vist en økning siste år. Dette dreier seg om bistand ved ulike naturutløste hendelser som flom og ras, branner og ved politietterforskning.


Bedriftsnyheter

AI, IoT og andre trender som kan bidra til økt trygghet i samfunnet

Danmarks største sikkerhetsmesse, Security User Expo, byr virkelig på enestående muligheter for å få et godt innblikk i sikkerhetsmarkedets tilbud – både fra et dansk nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Security User Expo i København finner sted den 27-28 september.

Terrortrusler, videoanalyse, cybersikkerhet og IoT er temaer for minikonferansene. Smarte løsninger til større fysisk sikkerhet dominerer messen.

Bedriftsnyheter

Martin Gren mener at cybersikkerhet kan være en utmerket mulighet for bransjen om den tas på alvor og at sluttkundene forstår farene.

Cybertrusler bekymrer produsenter av produkter innen fysisk sikkerhet

Både bevisstheten og uroen for cybersikkerhet har økt kraftig. Uroen gjelder også hos sikkerhetsindustriens produsenter. Den konklusjonen drar fagbladet Detektor i sitt første høstnummer (4/2017) etter å ha intervjuet ledende representanter for flere av de globale produsentene for å høre hvordan de stiller seg til problemet.

– Hver lenke har betydning for cybersikkerheten, fra sluttkunder til installatører og produsenter, sier Jiaqi Gao hos Dahua.

Bedriftsnyheter

Safe4´s samarbeidspartner, Secits, inngår avtale med Elajo El & energiteknik

Safe4s samarbeidspartner, SECITS, inngår en betydelig avtale for IT baserte sikkerhetstjenester med et av Sveriges ledende selskaper innen el-, mekanikk- og energi, Elajos El & Energiteknik.  Avtalen er verdsatt til ca. 6 millioner kroner per år, og innebærer att SECITS vil levere kameraløsninger og sikker datakommunikasjon til Elajos kunder. Inkludert i avtalen er alarmstasjonstjenester hvor Safe4s alarmoperatører mottar og behandler innbrudds- og brannalarmsignaler.

Produktnyheter

BVMS 7.5 Viewer er en ny variant rettet mot små og mellomstore applikasjoner

Gratis Video Management System for små og mellomstore bedrifter

Med Bosch Video Management System (BVMS) 7.5 har Bosch utvidet sitt sortiment innen VMS. BVMS 7.5 Viewer er en ny variant som er rettet mot små og mellomstore applikasjoner. Denne kostnadsfrie inngangsversjonen av Boschs eksisterende management system gjør det mulig for småbedrifter å vise flere live-videostrømmer fra sine overvåkingskamera i høy oppløsning. Det gjør det også mulig å spille av innspilt video samt å utføre avanserte søkninger på innspilt material.

Leverandører
Tilbake til toppen