SecurityWorldMarket

04.07.2017

GK fortsatte veksten i 2016

Regnskapstallene til GK Gruppen for 2016 er klare. De viser kraftig vekst i omsetning og positivt resultat. Veksten skyltes særlig fremgang innen rør og elektro, og et meget tilfredsstillende resultat i Sverige.

Rørvirksomheten til GK Gruppen landet på ca. 1,2 milliarder kroner, hvorav Norge sto for ca. 800 millioner. Dette er en sterk forbedring fra året før. Elektrovirksomheten i Norge økte også solid til over en halv milliard.

Selskapet har vokst i antall ansatte og med flere nyetableringer. GK Gruppen er i dag representert med 52 kontorer i Norge, 24 kontorer i Sverige og 8 i Danmark.

– GK Gruppen fortsetter å vokse. Vi har etablert oss med flere fag på flere steder og ser at vi drar nytte av vår store lokale tilstedeværelse som er bygd opp over mange år, sier konsernsjef Jon Valen-Sendstad i GK Gruppen. I 2016 fikk over 500 nye ansatte. Når vi vet hvor hard konkurransen om kompetanse er i vår bransje, er dette svært hyggelig.

Resultatet før skatt ble på 90 millioner kroner.

– Resultatet kunne vært bedre, men vi må erkjenne at vekst koster. Vi mener likevel at vekst er rett prioritering. GK skal ha et komplett tilbud av tekniske tjenester i hele Skandinavia noe vi har lagt grunnlag for gjennom 2016, forsetter Valen-Sendstad.

Aktivitetsnivået har vært historisk høyt. I tillegg til vekst i produksjonen har også ordreinngangen utviklet seg positivt. GK Gruppen hadde en ordreinngang i 2016 på 5,5 mrd. og produksjonsreserven mot 2017 er opprettholdt bl.a. gjennom tilslag på flere prestisjetunge kontrakter.

Soliditeten er sterk og selskapet kan vise til nok et år uten rentebærende gjeld.

– Vi har et godt eierskap med langsiktig perspektiv. Det understøtter strategien og åpner muligheter for videre utvikling. Vi satser sterkt på å utvikle nye konsepter og løsninger tilpasset det skandinaviske markedet, for både byggherrer og eiendomsbesitter, avslutter Valen-Sendstad.


Bedriftsnyheter

AI, IoT og andre trender som kan bidra til økt trygghet i samfunnet

Danmarks største sikkerhetsmesse, Security User Expo, byr virkelig på enestående muligheter for å få et godt innblikk i sikkerhetsmarkedets tilbud – både fra et dansk nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Security User Expo i København finner sted den 27-28 september.

Terrortrusler, videoanalyse, cybersikkerhet og IoT er temaer for minikonferansene. Smarte løsninger til større fysisk sikkerhet dominerer messen.

Bedriftsnyheter

Martin Gren mener at cybersikkerhet kan være en utmerket mulighet for bransjen om den tas på alvor og at sluttkundene forstår farene.

Cybertrusler bekymrer produsenter av produkter innen fysisk sikkerhet

Både bevisstheten og uroen for cybersikkerhet har økt kraftig. Uroen gjelder også hos sikkerhetsindustriens produsenter. Den konklusjonen drar fagbladet Detektor i sitt første høstnummer (4/2017) etter å ha intervjuet ledende representanter for flere av de globale produsentene for å høre hvordan de stiller seg til problemet.

– Hver lenke har betydning for cybersikkerheten, fra sluttkunder til installatører og produsenter, sier Jiaqi Gao hos Dahua.

Bedriftsnyheter

Safe4´s samarbeidspartner, Secits, inngår avtale med Elajo El & energiteknik

Safe4s samarbeidspartner, SECITS, inngår en betydelig avtale for IT baserte sikkerhetstjenester med et av Sveriges ledende selskaper innen el-, mekanikk- og energi, Elajos El & Energiteknik.  Avtalen er verdsatt til ca. 6 millioner kroner per år, og innebærer att SECITS vil levere kameraløsninger og sikker datakommunikasjon til Elajos kunder. Inkludert i avtalen er alarmstasjonstjenester hvor Safe4s alarmoperatører mottar og behandler innbrudds- og brannalarmsignaler.

Produktnyheter

BVMS 7.5 Viewer er en ny variant rettet mot små og mellomstore applikasjoner

Gratis Video Management System for små og mellomstore bedrifter

Med Bosch Video Management System (BVMS) 7.5 har Bosch utvidet sitt sortiment innen VMS. BVMS 7.5 Viewer er en ny variant som er rettet mot små og mellomstore applikasjoner. Denne kostnadsfrie inngangsversjonen av Boschs eksisterende management system gjør det mulig for småbedrifter å vise flere live-videostrømmer fra sine overvåkingskamera i høy oppløsning. Det gjør det også mulig å spille av innspilt video samt å utføre avanserte søkninger på innspilt material.

Leverandører
Tilbake til toppen