SecurityWorldMarket

03.07.2017

Få omkomne i brann

Foto: Tor Erik Skaar

16 personer er registrert omkommet i brann hittil i år, ifølge tall fra DSB. Sammenlignbar statistikk fra tidligere år viser at antall omkomne er rekordlavt for halvårsperioden.

- Et hvert dødsfall som følge av brann er ett for mye. Likevel er det grunn til å glede seg over at antall omkomne i brann har gått merkbart ned de senere årene, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

Dødsbrannstatistikken viser at alle som har omkommet i branner hittil i år tilhører spesielt risikoutsatte grupper. Søtorp påpeker at det må gjøres enda mer for å sikre de risikoutsatte gruppene enten det er hjemmeboende eldre og andre med nedsatt funksjonsevne, eller personer som sliter med psykiske problemer eller rusmidler.

-Risikovurderinger og tilrettelegging på individuelt nivå er en vei å gå. Her må brannforebyggere, helsepersonell, sosionomer, pårørende og de utsatte selv i samarbeid finne frem til de gode løsningene, poengterer Søtorp.

Han tror det er mulig å fjerne brann som sannsynlig livstruende hendelse i boliger, industri og næringsliv, institusjoner og andre offentlige virksomheter. Det forutsetter imidlertid medvirkning fra et samlet brannvernmiljø og en enda bedre målretting av det forebyggende arbeidet.

- Vi mennesker vil for alltid fortsette å gjøre dumme ting, og det alltid være en fare for uforutsette hendelser. Men de fleste branner kan forebygges hvis viljen, årvåkenheten og ressursene er der, mener Søtorp.

Han peker på at brannsikkerheten i bygninger må bli enda bedre. Det innbefatter alt fra å tette åpninger og hulrom som ikke skal være der for å forebygge brann- og røykspredning, til installasjon av flere sprinkleranlegg og andre automatiske slokkeanlegg.

- Installasjon av komfyrvakter og strømtilkoblede brannvarslere er også tiltak som må forseres. Dessuten må tilsynsordningen forsterkes. Vi må i større grad gjennomføre fysiske tilsyn i bygninger, ikke bare i teoretiske dokumenter og plantegninger, fremholder Søtorp.


Bedriftsnyheter

AI, IoT og andre trender som kan bidra til økt trygghet i samfunnet

Danmarks største sikkerhetsmesse, Security User Expo, byr virkelig på enestående muligheter for å få et godt innblikk i sikkerhetsmarkedets tilbud – både fra et dansk nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Security User Expo i København finner sted den 27-28 september.

Terrortrusler, videoanalyse, cybersikkerhet og IoT er temaer for minikonferansene. Smarte løsninger til større fysisk sikkerhet dominerer messen.

Bedriftsnyheter

Martin Gren mener at cybersikkerhet kan være en utmerket mulighet for bransjen om den tas på alvor og at sluttkundene forstår farene.

Cybertrusler bekymrer produsenter av produkter innen fysisk sikkerhet

Både bevisstheten og uroen for cybersikkerhet har økt kraftig. Uroen gjelder også hos sikkerhetsindustriens produsenter. Den konklusjonen drar fagbladet Detektor i sitt første høstnummer (4/2017) etter å ha intervjuet ledende representanter for flere av de globale produsentene for å høre hvordan de stiller seg til problemet.

– Hver lenke har betydning for cybersikkerheten, fra sluttkunder til installatører og produsenter, sier Jiaqi Gao hos Dahua.

Bedriftsnyheter

Safe4´s samarbeidspartner, Secits, inngår avtale med Elajo El & energiteknik

Safe4s samarbeidspartner, SECITS, inngår en betydelig avtale for IT baserte sikkerhetstjenester med et av Sveriges ledende selskaper innen el-, mekanikk- og energi, Elajos El & Energiteknik.  Avtalen er verdsatt til ca. 6 millioner kroner per år, og innebærer att SECITS vil levere kameraløsninger og sikker datakommunikasjon til Elajos kunder. Inkludert i avtalen er alarmstasjonstjenester hvor Safe4s alarmoperatører mottar og behandler innbrudds- og brannalarmsignaler.

Produktnyheter

BVMS 7.5 Viewer er en ny variant rettet mot små og mellomstore applikasjoner

Gratis Video Management System for små og mellomstore bedrifter

Med Bosch Video Management System (BVMS) 7.5 har Bosch utvidet sitt sortiment innen VMS. BVMS 7.5 Viewer er en ny variant som er rettet mot små og mellomstore applikasjoner. Denne kostnadsfrie inngangsversjonen av Boschs eksisterende management system gjør det mulig for småbedrifter å vise flere live-videostrømmer fra sine overvåkingskamera i høy oppløsning. Det gjør det også mulig å spille av innspilt video samt å utføre avanserte søkninger på innspilt material.

Leverandører
Tilbake til toppen