SecurityWorldMarket

10.07.2017

Datatilsynet var på tilsyn på Tjuvholmen

13 overvåkningskameraer er blitt demontert etter at Datatilsynet var på tilsyn på Tjuvholmen. – Det ble «storebror ser deg»-aktig, sier Gullik Gundersen, juridisk rådgiver i Datatilsynet.

Tidligere var det så mange kameraer på Tjuvholmen at Datatilsynet ba Tjuvholmen Drift om å redusere antallet. Selskapet drifter kameraovervåkning på Tjuvholmen på vegne av Tjuvholmen Infrastruktur.

Da Datatilsynet var på tilsyn i 2015, så de nærmere på 75 kameraer. Nå har 13 blitt demontert og 70 justert.

– Vi synes omfanget av kameraovervåkingen var stor. Du kunne gå veldig få steder uten å bli filmet. Det mener vi er uheldig. Det ble «storebror ser deg»-aktig, sier Gullik Gundersen, juridisk rådgiver i Datatilsynet.

Det var i 2015 at Datatilsynet var på tilsyn på Tjuvholmen for å kontrollere kameraovervåkning av offentlig område, hvor Tjuvholmen Drift er behandlingsansvarlig på vegne av Tjuvholmen Infrastruktur.

Tjuvholmen Infrastruktur er grunneier og har ansvar for kameraer som dekker fellesareal. Kontrollen gjaldt 75 offentlig tilgjengelig kameraer, som ifølge Datatilsynets pålegg overvåket «alle områder» av Tjuvholmen. I tilsynets vedtak kom de frem til følgende:

  • Tjuvholmen Drift må stanse all kameraovervåkning som har til formål å forebygge personskader og drukningsulykker.
  • Tjuvholmen Drift må stanse all kameraovervåkning som har til formål å sikre fri ferdsel for utrykningskjøretøy og ved evakuering.
  • Tjuvholmen Drift må stanse all kameraovervåkning som har til formål å forebygge vold og kriminelle handlinger.

Selskapet fikk også beskjed om å vinkle om en rekke kameraer. Nå har 13 blitt demontert og 70 justert. Datatilsynet pekte på 11 av kameraene.

Datatilsynet mente at det var gode formål for mye av overvåkningen, som å hindre drukninger, men at det ikke er rollen til Tjuvholmen Drift. Å sikre fri adkomst kan bli gjort på en mindre inngripende måte, mente de.

– Vi mente at formålene for mange av kameraene ikke var tungtveiende nok. Dermed gjorde kameraene inngrep i personvernet. Bruken av kameraer var uforholdsmessig, sier Gulliksen.

Han er fornøyd med hvordan saken er blitt håndtert av Tjuvholmen Infrastruktur, som heller ikke har hatt noe problem med å godta deres innspill.

– Tjuvholmen har vært et område under konstant utvikling over ti år. Slik sett kan det ha avstedkommet noe dobbeltdekning, sier Bjørn Bratt Aanensen, daglig leder i Tjuvholmen Infrastruktur.

– Vi har derfor ikke hatt noen utfordring med å imøtekomme Datatilsynet på alle punkter og ønsker dem gjerne velkommen for en ny gjennomgåelse hvis det er ønskelig, sier han.

- Kilde: DN.no


Bedriftsnyheter

AI, IoT og andre trender som kan bidra til økt trygghet i samfunnet

Danmarks største sikkerhetsmesse, Security User Expo, byr virkelig på enestående muligheter for å få et godt innblikk i sikkerhetsmarkedets tilbud – både fra et dansk nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Security User Expo i København finner sted den 27-28 september.

Terrortrusler, videoanalyse, cybersikkerhet og IoT er temaer for minikonferansene. Smarte løsninger til større fysisk sikkerhet dominerer messen.

Bedriftsnyheter

Martin Gren mener at cybersikkerhet kan være en utmerket mulighet for bransjen om den tas på alvor og at sluttkundene forstår farene.

Cybertrusler bekymrer produsenter av produkter innen fysisk sikkerhet

Både bevisstheten og uroen for cybersikkerhet har økt kraftig. Uroen gjelder også hos sikkerhetsindustriens produsenter. Den konklusjonen drar fagbladet Detektor i sitt første høstnummer (4/2017) etter å ha intervjuet ledende representanter for flere av de globale produsentene for å høre hvordan de stiller seg til problemet.

– Hver lenke har betydning for cybersikkerheten, fra sluttkunder til installatører og produsenter, sier Jiaqi Gao hos Dahua.

Bedriftsnyheter

Safe4´s samarbeidspartner, Secits, inngår avtale med Elajo El & energiteknik

Safe4s samarbeidspartner, SECITS, inngår en betydelig avtale for IT baserte sikkerhetstjenester med et av Sveriges ledende selskaper innen el-, mekanikk- og energi, Elajos El & Energiteknik.  Avtalen er verdsatt til ca. 6 millioner kroner per år, og innebærer att SECITS vil levere kameraløsninger og sikker datakommunikasjon til Elajos kunder. Inkludert i avtalen er alarmstasjonstjenester hvor Safe4s alarmoperatører mottar og behandler innbrudds- og brannalarmsignaler.

Produktnyheter

BVMS 7.5 Viewer er en ny variant rettet mot små og mellomstore applikasjoner

Gratis Video Management System for små og mellomstore bedrifter

Med Bosch Video Management System (BVMS) 7.5 har Bosch utvidet sitt sortiment innen VMS. BVMS 7.5 Viewer er en ny variant som er rettet mot små og mellomstore applikasjoner. Denne kostnadsfrie inngangsversjonen av Boschs eksisterende management system gjør det mulig for småbedrifter å vise flere live-videostrømmer fra sine overvåkingskamera i høy oppløsning. Det gjør det også mulig å spille av innspilt video samt å utføre avanserte søkninger på innspilt material.

Leverandører
Tilbake til toppen