SecurityWorldMarket

17.07.2017

Bruk av brennbar isolasjon i Norge

Kommentar av Jan Olav Hjermann, Forskningssjef Sintef Byggforsk:

Etter flere storbranner i det siste, stilles det spørsmål om reglene for bruk av brennbar isolasjon i Norge. SINTEF Byggforsk ønsker å avklare noen momenter rundt dette.

I Norge er det tillatt å bruke plastisolasjon på fasader på bygninger for lager, industri, kontor og bolig når bygningen er maks fire etasjer høy, og plastisolasjonen er tilstrekkelig tildekket. Det er ikke tillatt å bruke plastisolasjon i fasader på høyere bygninger eller på hoteller, forsamlingslokaler og liknende.

Les mer om SINTEFs ekspertise brannsikring av bygninger

Branner sprer seg i hovedsak oppover. Brennbar isolasjon brukt på tak behøver derfor ikke være like kritisk/dramatisk som der det brukes på fasade. Likevel har vi regler for underlag og tildekking av isolasjonen for tak. Brennbar isolasjon skal deles opp i felt (seksjoneres), slik at det bare er en begrenset mengde isolasjon som blir involvert i en brann.

– Vi har ikke sett eksempler på at brennbar plastisolasjon er brukt på fasader i Norge i bygninger på mer enn fire etasjer, sier leder for SINTEF Certification, Jan Olav Hjermann.

Godkjent med forbehold

I en SINTEF Teknisk Godkjenning bekrefter SINTEF at et produkt er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon i henhold til forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK), samt forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK), for de egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk som angitt i godkjenningen. Se sintefcertification.no/no/contents/index/44/skumplastprodukter.

– Det finnes SINTEF Teknisk Godkjenning for flere typer byggesystemer som inneholder brennbar isolasjon, for eksempel systemer for ringmur, grunnmur og fasadeisolasjon. Felles for alle disse godkjenningene er at bruksområde og betingelser for bruk er angitt i godkjenningsdokumentet, og at SINTEF har vurdert at byggesystemet oppfyller krav i Norge, sier forskningssjef Jan Olav Hjermann.

Byggforskserien gir forutsetninger

I tillegg til at produsenten skal dokumentere produktets egenskaper, skal de prosjekterende dokumentere at produktene man velger, er egnet for bruk i den aktuelle bygningen. Byggforskserien angir dokumenterte løsninger som kan benyttes for å dokumentere egnethet i bruk, dvs. tilfredsstille funksjonskravene i byggteknisk forskrift (TEK) til lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven).

– Den enkleste måten å dokumentere på, er å velge de forhåndsdokumenterte løsningene i Byggforskserien, sier seniorrådgiver Anders Kirkhus ved SINTEF Byggforsk.

Byggforskseriens anvisning, 520.339 Bruk av brennbar isolasjon i bygninger, beskriver forutsetningene for å bruke brennbar isolasjon i bygninger. Anvisningen beskriver hvordan man kan benytte brennbar isolasjon i henhold til norsk regelverk og uten at det får uakseptable konsekvenser for brannsikkerheten.

Anvisningen beskriver bruksområder for brennbar isolasjon med løsninger som anses som allment akseptert på bakgrunn av erfaringer og fagkyndige vurderinger. Den beskriver også bruksområder for brennbar isolasjon hvor ytelsen må dokumenteres ved prøving etter standard prøvemetoder.

- Kilde: vvsforum


Bedriftsnyheter

AI, IoT og andre trender som kan bidra til økt trygghet i samfunnet

Danmarks største sikkerhetsmesse, Security User Expo, byr virkelig på enestående muligheter for å få et godt innblikk i sikkerhetsmarkedets tilbud – både fra et dansk nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Security User Expo i København finner sted den 27-28 september.

Terrortrusler, videoanalyse, cybersikkerhet og IoT er temaer for minikonferansene. Smarte løsninger til større fysisk sikkerhet dominerer messen.

Bedriftsnyheter

Martin Gren mener at cybersikkerhet kan være en utmerket mulighet for bransjen om den tas på alvor og at sluttkundene forstår farene.

Cybertrusler bekymrer produsenter av produkter innen fysisk sikkerhet

Både bevisstheten og uroen for cybersikkerhet har økt kraftig. Uroen gjelder også hos sikkerhetsindustriens produsenter. Den konklusjonen drar fagbladet Detektor i sitt første høstnummer (4/2017) etter å ha intervjuet ledende representanter for flere av de globale produsentene for å høre hvordan de stiller seg til problemet.

– Hver lenke har betydning for cybersikkerheten, fra sluttkunder til installatører og produsenter, sier Jiaqi Gao hos Dahua.

Bedriftsnyheter

Safe4´s samarbeidspartner, Secits, inngår avtale med Elajo El & energiteknik

Safe4s samarbeidspartner, SECITS, inngår en betydelig avtale for IT baserte sikkerhetstjenester med et av Sveriges ledende selskaper innen el-, mekanikk- og energi, Elajos El & Energiteknik.  Avtalen er verdsatt til ca. 6 millioner kroner per år, og innebærer att SECITS vil levere kameraløsninger og sikker datakommunikasjon til Elajos kunder. Inkludert i avtalen er alarmstasjonstjenester hvor Safe4s alarmoperatører mottar og behandler innbrudds- og brannalarmsignaler.

Produktnyheter

BVMS 7.5 Viewer er en ny variant rettet mot små og mellomstore applikasjoner

Gratis Video Management System for små og mellomstore bedrifter

Med Bosch Video Management System (BVMS) 7.5 har Bosch utvidet sitt sortiment innen VMS. BVMS 7.5 Viewer er en ny variant som er rettet mot små og mellomstore applikasjoner. Denne kostnadsfrie inngangsversjonen av Boschs eksisterende management system gjør det mulig for småbedrifter å vise flere live-videostrømmer fra sine overvåkingskamera i høy oppløsning. Det gjør det også mulig å spille av innspilt video samt å utføre avanserte søkninger på innspilt material.

Leverandører
Tilbake til toppen