SecurityWorldMarket

10.07.2017

Assemblin med rammeavtale på Gardermoen

Assemblin har ansvar for drift og vedlikehold av sprinkler, rør- og sanitærinstallasjonene på Oslo lufthavn Gardermoen. Oddbjørn Jansen er prosjektleder for oppdraget.

– Med 25 millioner reisende i året, er det stor slitasje på publikumsfasilitetene på Oslo lufthavn. For øyeblikket er vi fem mann på vedlikehold av rør og sprinkler, men det kan fort vise seg å bli behov for flere, sier prosjektleder Oddbjørn Jansen.

Rett før årsskiftet fikk Assemblin Rør Service Oslo rammeavtale om drift og vedlikehold av sprinkler-, rør- og sanitærinstallasjonene på Nordens nest største flyplass, Oslo lufthavn Gardermoen.

Rammeavtalen med Avinor omfatter alle typer vedlikehold – lekkasjer, sprinkleranlegg og reparasjon og utskifting av sanitærutstyr. Etter snart 20 års drift er det mye som er modent for utskifting, og stort behov for vedlikehold.

– Avinor er en flott oppdragsgiver, som har hatt stor forståelse for at det tar tid å gjøre seg kjent med et så stort anlegg. Flyplassen sysselsetter 15.000 mennesker, og blir bare slått av Oslo S. på antall reisende i døgnet, så vi snakker om ekstreme volumer og stor aktivitet. I tillegg til vedlikehold av eksisterende bygninger og installasjoner, har det også pågått et omfattende utbyggingsarbeid ved den nye terminalen. Også her er det jobb for oss med både omgjøringer og vedlikehold, sier Oddbjørn Jansen.

– Vi fikk en myk start, for å bli kjent med anlegget og jobben. Nå merker vi at de har begynt å «slippe opp» og overlate stadig flere oppgaver til oss, sier Oddbjørn.

– Det har vært en vinn-vinn-situasjon, hvor både vi og oppdragsgiver har kunnet fase inn oppgaver og ansvar i et fornuftig tempo. Med den gjennomstrømmingen av reisende og ansatte vi har på dette anlegget, er det egentlig ikke rom for verken stans eller forsinkelser.

Avinors egne ansatte har ansvar for vakttjeneste og uttrykning ved akutte hendelser på Gardermoen. Assemblins folk går likevel ikke helt klar av kvelds- og nattarbeid.

– Test og vedlikehold av sprinkler- og brannutstyr må legges til tider på døgnet med lite aktivitet, så da blir det å ta kveldene og nettene til hjelp. Men dette er jo planlagt arbeid, sier Oddbjørn Jansen.

Kravet om sikkerhet og godkjenning slipper imidlertid ingen unna. Alle som jobber på flyplassen må ha godkjenning fra både politi og luftfartsmyndigheter før de slipper inn.

– Vi jobber ofte i såkalt rød sone, og kan i prinsippet ta oss helt inn på rullebanen. Avinor har også et obligatorisk kurs som alle må gjennom før en får utdelt adgangskortet sitt. Når en går gjennom avreise- eller ankomsthallen med Avinor-ID på jakka, blir en ofte tatt for å være flyplass-ansatt. Vi kan få spørsmål om både avganger, bagasjehåndtering eller hvordan en sjekker inn. Da er jo greit å vite litt om alt det andre som skjer på flyplassen og være så hjelpsom og serviceinnstilt som mulig, sier Oddbjørn Jansen.

- Kilde: VVSForum


Bedriftsnyheter

AI, IoT og andre trender som kan bidra til økt trygghet i samfunnet

Danmarks største sikkerhetsmesse, Security User Expo, byr virkelig på enestående muligheter for å få et godt innblikk i sikkerhetsmarkedets tilbud – både fra et dansk nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Security User Expo i København finner sted den 27-28 september.

Terrortrusler, videoanalyse, cybersikkerhet og IoT er temaer for minikonferansene. Smarte løsninger til større fysisk sikkerhet dominerer messen.

Bedriftsnyheter

Martin Gren mener at cybersikkerhet kan være en utmerket mulighet for bransjen om den tas på alvor og at sluttkundene forstår farene.

Cybertrusler bekymrer produsenter av produkter innen fysisk sikkerhet

Både bevisstheten og uroen for cybersikkerhet har økt kraftig. Uroen gjelder også hos sikkerhetsindustriens produsenter. Den konklusjonen drar fagbladet Detektor i sitt første høstnummer (4/2017) etter å ha intervjuet ledende representanter for flere av de globale produsentene for å høre hvordan de stiller seg til problemet.

– Hver lenke har betydning for cybersikkerheten, fra sluttkunder til installatører og produsenter, sier Jiaqi Gao hos Dahua.

Bedriftsnyheter

Safe4´s samarbeidspartner, Secits, inngår avtale med Elajo El & energiteknik

Safe4s samarbeidspartner, SECITS, inngår en betydelig avtale for IT baserte sikkerhetstjenester med et av Sveriges ledende selskaper innen el-, mekanikk- og energi, Elajos El & Energiteknik.  Avtalen er verdsatt til ca. 6 millioner kroner per år, og innebærer att SECITS vil levere kameraløsninger og sikker datakommunikasjon til Elajos kunder. Inkludert i avtalen er alarmstasjonstjenester hvor Safe4s alarmoperatører mottar og behandler innbrudds- og brannalarmsignaler.

Produktnyheter

BVMS 7.5 Viewer er en ny variant rettet mot små og mellomstore applikasjoner

Gratis Video Management System for små og mellomstore bedrifter

Med Bosch Video Management System (BVMS) 7.5 har Bosch utvidet sitt sortiment innen VMS. BVMS 7.5 Viewer er en ny variant som er rettet mot små og mellomstore applikasjoner. Denne kostnadsfrie inngangsversjonen av Boschs eksisterende management system gjør det mulig for småbedrifter å vise flere live-videostrømmer fra sine overvåkingskamera i høy oppløsning. Det gjør det også mulig å spille av innspilt video samt å utføre avanserte søkninger på innspilt material.

Leverandører
Tilbake til toppen