SecurityWorldMarket

29.06.2017

2016 ble et historisk godt år for Nokas

Nokas konsernet leverer sitt høyeste EBITDA og beste resultat på 29 år.

Med dette resultatet styrker Nokas ytterligere både sin økonomiske kapasitet, posisjon og konkurransekraft i det skandinaviske markedet.

Administrerende direktør i Nokas, Heine Wang, sier følgende om resultatet i årsrapporten for 2016:

- I Norge økte Nokas inntektene på tross av manglende økonomisk vekst i markedet og sviktende oljeinntekter og –investeringer. Det betyr at Nokas tar markedsandeler i et marked der den økonomiske utviklingen i landet har ført til at sikkerhetsmarkedet naturlig har bremset opp. Nokas ser imidlertid positivt på det norske markedet og tror på en positiv utvikling allerede innen 2017.

- I det svenske markedet utfordrer Nokas både markedslederen og de lokale selskapene. Det er hard konkurranse, og endringene i de sosiale utgiftene har påført bransjen store ekstra kostnader. Sverige er det landet i Skandinavia som har størst nedgang i kontantmengden. Nokas har imidlertid klart å tilpasse seg markedet og har skapt god lønnsomhet gjennom det innovative helautomatiserte betalingssystemet Nokas autoCash.

- I løpet av 2016 ferdigstilte Nokas to nye tellesentraler i Danmark. Det er investert betydelig for å ta over en større del av bankmarkedet. Dette vil på kort sikt medføre økte kostnader, på lengre sikt vil det sikre ytterligere marginforbedring og vekst. Markedspotensialet er stort og sentralene imøtekommer framtidige bransjekrav som gir en betydelig økning i både effektivitet og sikkerhet. Det gjør tjenesten både konkurransedyktig på pris og representerer en kapasitet til å håndtere store kunder.

- Driftsinntektene for konsernet ble for året 2016 på 4 260 millioner kroner mot 4 213 millioner kroner i 2015. Nokas EBITDA resultat for 2016 ble på 288,7 millioner mot fjorårets 205,1 millioner kroner. Forbedringen fra fjoråret ble på 83,6 millioner kroner. I resultatet ligger også en salgsgevinst for eiendommer i Danmark. Nokas gode resultat har ført til at det har blitt nedbetalt gjeld og at det ble oppnådd et tilfredsstillende forhold mellom EBITDA og nettogjeld på 3,38%.

- Konsernet går nå inn i sitt trettiende år med virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland og Nederland. Med nesten 9 000 ansatte håndterer Nokas i underkant av 200 000 kunder. Nokas møter samfunnsoppdraget og egen vekst med fokus på innovasjon, kompetanse og kvalitet.


Bedriftsnyheter

AI, IoT og andre trender som kan bidra til økt trygghet i samfunnet

Danmarks største sikkerhetsmesse, Security User Expo, byr virkelig på enestående muligheter for å få et godt innblikk i sikkerhetsmarkedets tilbud – både fra et dansk nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Security User Expo i København finner sted den 27-28 september.

Terrortrusler, videoanalyse, cybersikkerhet og IoT er temaer for minikonferansene. Smarte løsninger til større fysisk sikkerhet dominerer messen.

Bedriftsnyheter

Martin Gren mener at cybersikkerhet kan være en utmerket mulighet for bransjen om den tas på alvor og at sluttkundene forstår farene.

Cybertrusler bekymrer produsenter av produkter innen fysisk sikkerhet

Både bevisstheten og uroen for cybersikkerhet har økt kraftig. Uroen gjelder også hos sikkerhetsindustriens produsenter. Den konklusjonen drar fagbladet Detektor i sitt første høstnummer (4/2017) etter å ha intervjuet ledende representanter for flere av de globale produsentene for å høre hvordan de stiller seg til problemet.

– Hver lenke har betydning for cybersikkerheten, fra sluttkunder til installatører og produsenter, sier Jiaqi Gao hos Dahua.

Bedriftsnyheter

Safe4´s samarbeidspartner, Secits, inngår avtale med Elajo El & energiteknik

Safe4s samarbeidspartner, SECITS, inngår en betydelig avtale for IT baserte sikkerhetstjenester med et av Sveriges ledende selskaper innen el-, mekanikk- og energi, Elajos El & Energiteknik.  Avtalen er verdsatt til ca. 6 millioner kroner per år, og innebærer att SECITS vil levere kameraløsninger og sikker datakommunikasjon til Elajos kunder. Inkludert i avtalen er alarmstasjonstjenester hvor Safe4s alarmoperatører mottar og behandler innbrudds- og brannalarmsignaler.

Produktnyheter

BVMS 7.5 Viewer er en ny variant rettet mot små og mellomstore applikasjoner

Gratis Video Management System for små og mellomstore bedrifter

Med Bosch Video Management System (BVMS) 7.5 har Bosch utvidet sitt sortiment innen VMS. BVMS 7.5 Viewer er en ny variant som er rettet mot små og mellomstore applikasjoner. Denne kostnadsfrie inngangsversjonen av Boschs eksisterende management system gjør det mulig for småbedrifter å vise flere live-videostrømmer fra sine overvåkingskamera i høy oppløsning. Det gjør det også mulig å spille av innspilt video samt å utføre avanserte søkninger på innspilt material.

Leverandører
Tilbake til toppen