SecurityWorldMarket

10-06-2017

Udfordret Falck-koncern får tilført 1 mia. kr. fra ejerne

Trods problemer med indtjeningen i Falck tror ejerne stadig på, at der er et stort potentiale i redningskoncernen. Det er baggrunden for, at Falcks aktionærer på en netop afholdt generalforsamling har besluttet at forhøje selskabets aktiekapital ved konvertering af lån og kontant indskud for samlet 1 mia. kr. Det skriver Beredskabsinfo.

På generalforsamlingen har Falcks aktionærer desuden givet bestyrelsen mandat til yderligere kapitaltilførsel i det omfang, der bliver behov for det. Kapitalforhøjelsen sker for at reducere rentebyrden i Falck og for at styrke selskabets kapitalgrundlag.

"Falck har gennem de seneste år været udfordret på indtjeningssiden, og samtidig ser Falcks aktionærer og bestyrelse et stort potentiale i selskabet. Bestyrelsen ønsker at sikre, at Falck har det fornødne kapitalgrundlag til at udnytte dette potentiale", siger Falcks bestyrelsesformand, Peter Schütze.

Med kapitalforhøjelsen sikres det også, at Falcks nytiltrådte koncernchef, Jakob Riis, får finansiel arbejdsro.

Kilde; Beredskabsinfo


Virksomheder

I den nyeste analyse kommer Falck ind på en samlet 79. plads, hvilket er en markant tilbagegang i forhold til 2016, hvor Falck lå på 46. pladsen.

Falcks image styrtdykker i ny analyse

Det har været et hårdt år for Falcks image – i hvert fald hvis man skal tro en ny analyse, der er baseret på svar fra over 4.000 erhvervsledere. Analysen omfatter 140 selskaber, og sammenlignet med sidste år er Falck faldet fra en 46. plads til en 79. plads. Især bedømmelsen af lederskab og troværdighed trækker Falck ned, mens redningskoncernen fortsat vurderes højt på medarbejdernes kompetence og på ansvarlighed. Det skriver Beredskabsinfo.

Leverandører
Tilbage til toppen